Funcions: Consulta mèdica a una clínica privada

Requisits:

 • Llicenciatura/Grau en Medicina i titulació d’especialista en Dermatologia.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola i/o europea; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Col·legiació vigent al Col·legi Oficial de Metges.
 • Estar donat d’alta al règim d’autònoms de la Seguretat Social.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Oferim:

 • Despatx a compartir equipat amb mobiliari, accés a Internet, climatització i sala d’espera pròpia per cada consulta amb TV.
 • Servei de recepció i gestió d’agendes.
 • Flexibilitat per l’horari d’atenció als pacients (de dilluns a divendres).
 • No és necessària la dedicació completa.

Altres dades d’interès:

 • Es busquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons comunicadors i amb capacitat de treball en equip.
 • Imprescindible presentar currículum vitae (CV).

Contacte: Adrià Adam

Telèfon: 646 743 410

Email: adamdasca@gmail.com

Arxiu PDF amb tota la informació