Funcions: Comandar l’Àrea Assistencial de la Institució

Requisits:

 • Títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Formació acreditada en gestió

Es valorarà:

 • Facultatiu especialista
 • Experiència en gestió i/o comandament d’equips

Oferim:

 • Comandar l’Àrea Assistencial de la Institució
 • Formar part de l’equip directiu
 • Formació per al càrrec, en cas que sigui necessària
 • Retribució a convenir segons capacitacions i característiques de l’candidat elegit.
 • Salari amb una part fixa i una variable, segons objectius
 • Contracte laboral indefinit
 • Possibilitat, en un període de cinc anys, de promoció interna.

Contacte: Laura Arellano

Telèfon: 932 093 699

Arxiu PDF amb tota la informació