Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Corporació de Salut del Maresme i la Selva

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Ester Horts / Laura Clotas

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

937690201

Especialitat - Especialidad

Director/a Assistencial

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Calella i Blanes

Funcions - Funciones

Depenent de Gerència i formant part del Comitè de Direcció de la CSMS, la persona que s’incorpori al lloc de treball de Director/a Assistencial de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, liderarà els equips que formen part de la Direcció Mèdica, Direcció d’Infermeria i Direcció de Gestió i Serveis al Ciutadà. La seva responsabilitat serà treballar per una assistència de qualitat, promocionant la col•laboració entre els professionals, la continuïtat entre els diferents àmbits assistencials, el compromís amb el pacient i la humanització de l’assistència. La situació actual de la Corporació albira un futur engrescador, amb projectes de millores i ampliació de les seves infraestructures. La Direcció Assistencial te un paper estratègic dins del canvi.

Les seves principals funcions seran:

• Direcció estratègica i coordinació dels àmbits assistencials de la Corporació: Hospitalari, Primària i Sociosanitària

• Direcció i coordinació dels diferents estaments al seu càrrec, liderant i desenvolupant l’equip de persones.

• Treballar pel compromís del talent. Garantir que les dotacions són les adequades, que els professionals tenen el perfil professional adequat i que es poden desenvolupar dins la Corporació.

• Gestionar i optimitzar els recursos materials al seu abast per tal que l’àrea assistencial treballi amb les millors condicions de qualitat assistencial, cost i seguretat.

• Responsabilitzar-se del compliment dels objectius assistencials interns i externs, analitzar les dades i fer propostes de millora.

• Vetllar per una assistència de qualitat, amb el pacient al centre, i treballar per millorar la humanització dels processos assistencials.

• Promoure unes bones relacions amb les entitats proveïdores i crear sinergies amb altres entitats sanitàries per una bona col•laboració

• Planificar i executar els nous projectes assistencials necessaris derivats de la futura ampliació d’infraestructures.

Competències Professionals

• Lideratge

• Capacitat de presa de decisions

• Empatia

• Visió Estratègica i Integral

• Orientació al pacient

• Orientació als resultats i priorització

• Adaptació als canvis

• Comunicació

Requisits - Requisitos

Es requereix

Llicenciatura o Grau de Medicina i cirurgia amb especialitat, preferentment via MIR.

Experiència professional mínima com a metge/gessa de 10 anys en un centre hospitalari o d’atenció primària.

Es requerirà la presentació d’un projecte de gestió durant el procés de selecció .

Es valora

Experiència demostrable en posicions de responsabilitat en la gestió d’equips assistencials en la sanitat pública.

Formació postgraduada o màster específic en Direcció i Gestió Sanitària.

Nivell d’anglès i d’altres llengües estrangeres.

Condicions - Condiciones

Contracte laboral indefinit a Jornada Completa

Condicions econòmiques a negociar segons la vàlua del candidat/a

Incorporació immediata

En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat juntament amb una carta de motivació amb la referència DirAss23 abans del 3 de Març de 2023: rrhhd@salutms.cat. Posteriorment es contactarà amb els candidats per la presentació d’un projecte de gestió. Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 – 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans) o 608694896