Si ets metge o metgessa amb aficions artístiques, et convidem a participar en la divuitena edició dels concursos artístics.

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya convoca de nou a tots els metges i metgesses amb aficions artístiques i als seus conjugues a participar en aquesta nova edició dels concursos artístics en les disciplines de cinema, dibuix/pintura, fotografia, narrativa breu i poesia.

 

Com s’hi pot participar?

Accés a la informació i a les bases en PDF  

Hi ha unes bases comunes per a totes les disciplines que exposem tot seguit i unes bases específiques de cada una d’elles:

CinemaDibuix/PinturaFotografiaNarrativaPoesia

 

Bases del concurs comunes a totes les disciplines:

 • Convocatòria: hi poden participar tots els metges col·legiats a Catalunya  i els seus cònjugues.
 • Inscripció: és gratuïta
 • Acceptació: la participació al concurs assumeix l’acceptació íntegra de les bases generals i de cada modalitat així com el veredicte del jurat corresponent.
 • Les obres premiades pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya podran ser reproduïdes en els mitjans que es consideri oportú així com la relació de metges participants.
 • Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització.
 • Termini de presentació dels treballs: Entre els dies 1 de març i 20 d’abril de 2018.

 

Com fer arribar els treballs?

Els treballs en format digital (cinema, fotografia, narrativa i poesia) es poden enviar a l’adreça de correu electrònic del col·legi que organitzi la disciplina en que es participa.

La resta de treballs (dibuix i pintura i DVD en el cas que no el presentin digitalment) es poden portar al col·legi respectiu i aquest ho farà arribar al CoMB (dibuix i pintura) i a Tarragona (cinema en format DVD). A partir del 6 de juny aquests treballs seran retornats als col·legis d’origen per a què els retornin als seus autors.

 

Premis:

 • El premi Tritó de bronze s’atorga als guanyadors dels concursos de Dibuix i Pintura, Narrativa i Poesia. És obra d’Eusebi Arnau –escultor– i Lluís Masriera –joier–, grans artistes representatius del modernisme català.
 • El premi Antonio Muza s’atorga als guanyadors del concurs de Cinema. Antoni Muza va viure a cavall del segle I abans de Crist i del segle I després de crist. És el primer metge tarragoní del que es té notícia. El I CERTAMEN MÈDIC DE CINE AMATEUR “PREMI ANTONIO MUZA” es va dur a terme l’any 1971.
 • El premi Esculapi de bronze s’atorga als guanyadors del concurs de Fotografia. És una estàtua trobada al jaciment d’Empúries l’any 1909 durant les excavacions, fetes en dues parts, i durant 98 anys fou exposada a la seu de Bar­celona del Museu d’Arqueologia de Catalunya i va ser portada a la seu d’Empúries el març de 2008.

 

Jurat:

Estarà format per experts de reconegut prestigi a criteri del col·legi organitzador del respectiu concurs. Els premiats de cada modalitat podran formar part del jurat de la convocatòria de l’any següent i, en aquest cas, no podran presentar-se a concurs.

 

Acte de proclamació i lliurament de premis:

Tindrà lloc en el marc de la VIII Jornada Cultural del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya que es durà a terme a Barcelona el proper 16 de maig de 2018. Els premiats de tots cinc concursos seran convidats pel col·legi que organitza cada disciplina a assistir-hi amb un/a acompanyant per tal que puguin recollir el seu guardó

 

DISTRIBUCIÓ DE DISCIPLINES I COL·LEGIS:

 

Cinema amateur:

Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. Sra. Elisabet Mata

Via de l’Imperi Romà, 11. 43005 Tarragona

Tel. 977 232 012comt@comt.cat

 

Dibuix i Pintura / Narrativa breu:

Col·legi de Metges de Barcelona.

Dept. d’Activitats i Congressos. Sra. Patricia Martínez

Pg. Bonanova, 47. 08017 Barcelona

Tel. 935 678 860congres@comb.cat

 

Fotografia digital:

Col·legi Oficial de Metges de Girona. Sr. F. Xavier Roca

Carrer Albereda, 3-5, 17004 Girona

Tel. 972 208 800comg@comg.cat

 

Poesia:

Col·legi Oficial de Metges de Lleida. Sra. Maria Àngels Sanchez

Rambla d’Aragó, 14. 25002 Lleida

Tel. 973 270 811secredir@comll.cat

 

BASES DEL CONCURS DE CINEMA

XIII CERTAMEN MÈDIC DE CINE-VÍDEO AMATEUR “PREMI ANTONI MUSSA”

Organitza el Col·legi de Metges de Tarragona

El trofeu de cinema porta el nom d’Antoni Mussa, el primer metge tarragoní, que va tractar l’emperador Cèsar August durant la seva llarga estada a Tàrraco, cap a l’any 30 abans de Crist.

A més de les bases comunes, les específiques de cinema són:

 1. Cada participant podrà fer-ho amb una sola pel·lícula d’una durada màxima de 15 minuts.
 2. El tema de la pel·lícula serà lliure: viatges, vacances, festes, recerca…
 3. Els videoclips seran presentats en un DVD dins d’un estoig protector. El DVD ha de portar escrit el títol i el nom de l’autor. L’estoig ha d’estar identificat amb el títol, el nom de l’autor i número de col·legiat del Col·legi al que pertanyi. En el cas que ho tingueu publicat en algun sistema en línia també es pot enviar un enllaç a: vocalia_jubilats@comt.cat.
 4. Les pel·lícules han de ser entregades entre el dia 1 de març i el dia 20 d’abril de 2018.
 5. Un cop pre-visionades les pel·lícules (i descartades les que no compleixin el punt 3 de les Bases) es programarà una o vàries sessions per als membres del Jurat. Els autors de les pel·lícules podran assistir-hi, i a tal efecte se’ls avisarà.
 6. El Jurat estarà format per tres membres (un del COMT i dos aliens a la medicina) i els seus noms es faran públics.
 7. Les pel·lícules presentades al certamen quedaran en propietat del COMT (els autors han de preveure fer una còpia pròpia).
 8. Els Col·legis de Metges de Catalunya, si així ho consideren, podran fer sessions públiques, a la seva sala.

 

BASES DEL CONCURS DE DIBUIX I PINTURA

Organitza el Col·legi de Metges de Barcelona

Tema: lliure.

Concursen en igualtat de condicions Dibuix i Pintura.

Mides: màxim figura 20 (73×60 cm).

Termini de presentació d’obres: entre els dies 1 de març i 20 d’abril de 2018.

Lloc de lliurament d’obres:

Col·legi de Metges de Barcelona, Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona – Tel. 935 678 860 Sra. Patricia Martínez – congres@comb.cat

Cada col·legi recollirà aquells treballs que presentin els seus respectius col·legiats o llurs cònjuges i els farà arribar al CoMB.

Normes de presentació d’obres:

 • S’admetran fins a dues obres per concursant.
 • S’ha d’adjuntar una plica on hi consti el lema o títol de l’obra, el nom i cognoms de l’autor, el número de col·legiat, l’adreça, el correu electrònic i el telèfon.
 • A l’exterior del sobre i al dors de l’obra hi constarà el lema o títol i un número de telèfon.
 • Totes les obres han d’anar emmarcades. Qualsevol obra que vingui sense emmarcar serà rebutjada.

Responsabilitats: l’organització vetllarà per la bona conservació dels originals però no es fa responsable de pèrdues i desperfectes.

Exposició: l’exposició de dibuix i pintura es durà a terme del 4 al 30 de maig de 2018 al Col·legi de Metges de Barcelona.

Termini de recollida de les obres presentades:

Les obres hauran de ser recollides entre el 6 i el 13 de juny de 2018 a la mateixa seu on van ser lliurades. Fora d’aquest termini ja no es guardaran.

 

BASES DEL CONCURS DE NARRATIVA

Organitza el Col·legi de Metges de Barcelona

Tema: lliure.

Extensió: màxim 3 fulls DIN A4 mecanografiats a doble espai i per una sola cara.

Normes de presentació d’obres: cada autor podrà presentar fins a dos treballs que seran inèdits.

Termini de presentació d’obres: entre els dies 1 de març i 20 d’abril de 2018.

Lloc de lliurament d’obres:

Col·legi de Metges de Barcelona, Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona – Tel. 935 678 860 Sra. Patricia Martínez. congres@comb.cat

Cada obra s’ha de presentar en format Word i enviar per correu electrònic o en suport CD.

– En el cas d’enviar-ho per correu electrònic cal que indiquin el títol de l’obra, el nom i cognoms de l’autor, el número de col·legiat si és metge, l’adreça, el correu electrònic i el telèfon.

– Si presenten el CD, aquest ha d’anar en un sobre tancat on hi consti el títol de l’obra, el nom i cognoms de l’autor, el número de col·legiat si és metge, l’adreça, el correu electrònic i el telèfon.

No es retornaran les obres presentades.

 

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL

Organitza el Col·legi de Metges de Girona

Tema: lliure.

Suport: CD

Normes de presentació d’obres:

– Cada autor podrà presentar fins a dos treballs que seran inèdits.

– Les fotografies poden ser en color o en blanc i negre.

– No s’admetran fotografies manipulades.

Termini de presentació d’obres: entre els dies 1 de març i 20 d’abril de 2018.

Lloc de lliurament d’obres:

Col·legi Oficial de Metges de Girona. Carrer Albereda, 3-5, 17004 Girona – Tel. 972 20 88 00 Sr. F. Xavier Roca – comg@comg.cat.

Cada obra s’ha de presentar en format jpeg i enviar per correu electrònic a xroca@comg.cat

Cal que indiquin el títol de l’obra, el nom i cognoms de l’autor, el número de col·legiat si és metge, l’adreça, el correu electrònic i el telèfon. S’ha d’incloure un text molt breu en format Word que expliqui com s’ha fet la fotografia, la motivació, el lloc i la data, i l’òptica utilitzada.

No es retornaran les obres presentades.

 

BASES DEL CONCURS DE POESIA

Organitza el Col·legi de Metges de Lleida

Tema: lliure. Mètrica i rima a lliure elecció de l’autor.

Extensió: l’obra presentada haurà de tenir un mínim de 14 versos i un màxim de 75.

Normes de presentació: cada participant pot presentar amb el seu nom o sota

un pseudònim fins a dues obres que hauran de ser inèdites.

Termini de presentació d’obres: entre els dies 1 de març i 20 d’abril de 2018.

Lloc de lliurament d’obres:

Col·legi de Metges de Lleida, Rambla d’Aragó, 14. 25002 Lleida – Tel. 973 27 08 11 Sra. Maria Àngels Sanchez – secredir@comll.cat

Cada obra s’ha de presentar en format Word i enviar per correu electrònic o en suport CD.

– En el cas d’enviar-ho per correu electrònic cal que indiquin el títol de l’obra, el nom i cognoms de l’autor, el número de col·legiat si és metge, l’adreça, el correu electrònic i el telèfon.

– Si presenten el CD, aquest ha d’anar en un sobre tancat on hi consti el títol de l’obra, el nom i cognoms de l’autor, el número de col·legiat si és metge, l’’adreça, el correu electrònic i el telèfon.

No es retornaran les obres presentades.