Des del COMT, i en resposta a la petició de la secció col·legial de Medicina estètica, s’ha elaborat aquest posicionament que, no tan sols reflecteix la nostra visió estratègica, els nostres objectius i valors fonamentals sinó que també cerca ser una eina activa en la lluita contra l’intrusisme.

Des de la Institució es creu fermament en la importància de preservar la integritat i la qualitat de la nostra professió i aquest document demostra el nostre compromís públic per a fer-lo possible.

Cal recordar que al web del COMT existeix un botó de denúncia d’intrusisme, disponible perquè qualsevol col·legiat i/o usuari pugui reportar casos d’aquesta naturalesa. És de gran importància saber que totes les denúncies rebudes a través d’aquest mitjà són rebudes i estudiades pel secretari de la institució i pels nostres serveis jurídics, qui s’encarreguessin de prendre les mesures legals corresponents.