En referència a l’entrevista publicada el diumenge 25 de juny al Diari de Tarragona  al Gerent Territorial de l’ICS al Camp de Tarragona, Dr. Rafael Gràcia, on afirma, entre d’altres, que “els metges dels centres d’atenció primària de Tarragona no tenen un problema de càrrega de treball” i que “si calguessin més professionals, se’n posarien més”, el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona vol expressar el seu malestar amb les seves afirmacions i posar de manifest els següents punts:

 

  • L’estiu és una de les èpoques més difícils de l’any pels metges d’atenció primària per dos motius. En primer lloc, pel creixement del turisme a la demarcació que provoca massificació als centres i per un altre, perquè els professionals del territori veiem com la nostra agenda creix perquè assumim pacients dels companys per tal que tots puguem fer les vacances que ens pertoquen. A aquests factors també hi hem de sumar que els Centres d’Atenció Primària tarragonins tenen contingències altes. Per això, rebem amb perplexitat les declaracions del Gerent de l’ICS al Camp de Tarragona.

 

  • Afirma que si calgués més plantilla contractarien més metges, però que no és el cas segons el que l’hi mostren els indicadors. Qui fixa aquests barems? Dir que vostè se cenyeix als estàndards és fer de jutge i part. Volem intervenir en la definició d’aquests criteris. Quan el Col·legi ha demanat més contractació de personal s’ha argumentat que mancaven recursos econòmics i ha reconegut que ha estat la feina dels metges la que ha sostingut la qualitat del sistema sanitari. Hem exigit repetidament que la situació ja no es pot prolongar més i que cal reinvertir en el nostre sistema.

 

  • La qualitat sostinguda en el sobreesforç dels metges per un període concret té data de caducitat si no s’hi fa res per posar-hi remei. El col·lectiu mèdic viu una situació de desencís molt important fruit de la inestabilitat laboral. D’una banda, els metges joves són contractats per a reforços i substitucions que representen períodes curts de treball, només per a uns mesos, de manera que no se’ls hi ofereixen garanties de poder desenvolupar la seva carrera professional. De l’altre, els metges amb més experiència han patit un desgast important durant els anys de crisi. Amb les seves afirmacions contribueix a que els excel·lents professionals que formem al nostre territori emigrin a l’estranger per cercar millors condicions laborals.

 

  • No és cert que s’hagi augmentat la plantilla d’urgències, tal i com afirma en l’entrevista. Al contrari, ara mateix hi manca un metge a jornada completa i un professional que cobreixi una suplència d’estiu. En conseqüència, els caps de setmana i festius dels mesos de juliol, agost i setembre aquest servei de l’hospital comptarà amb 4 metges en torn de matí, 4 en torn de tarda i 3 en torn de nit, un menys que els caps de setmana de la resta de l’any en els torns de matí i tarda. A més s’hi ha d’afegir que els metges d’urgències veuen ampliat el seu volum de feina perquè han d’atendre les urgències del Centre Sociosanitari Francolí de l’empresa de Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPPS).

 

  • Quan parla del pla sanitari estratègic que té preparat el departament de Salut estem d’acord en que l’ha de regir la proximitat, però ens preocupa que ni garanteixi ni es comprometi a que no s’eliminin serveis. Fa vuit mesos es van deixar d’implantar vàlvules TAVI i els pacients s’han hagut de desplaçar a Barcelona, ara caldrà esperar més d’un any fins que el CatSalut torni a pronunciar-se sobre aquest servei. Segons el que han anunciat vostès, l’UCI pediàtrica es posarà en marxa el mes d’octubre (arribant amb retard) mentre que a l’Hospital Josep Trueta de Girona ja fa uns dies que està en funcionament la renovació de la unitat.

 

  • El Col·legi celebra la construcció de l’edifici d’un nou hospital, després de molts anys reivindicant-lo, però cal que les estratègies que es defineixin per al nostre territori es compleixin i tinguin una continuïtat. Durant els darrers anys, la mobilitat que hi ha hagut a les gerències ha perjudicat els plans sanitaris estructurals del nostre territori. Els gerents han ocupat el seu càrrec una mitjana de dos anys.

  

  • Per tot això, el convidem a que s’apropi al CAP més proper i comprovarà la càrrega de treball dels metges, dialogui amb els professionals que hi trobi, que li posaran de manifest les dificultats que els hi sorgeixen en el dia a dia del seu exercici professional, freqüentment ocasionades per la manca de recursos. Els metges ens formem i treballem perquè les persones se sentin ateses de la millor manera possible, així ho hem fet en els anys més durs de crisi i ho continuem fent, per això lamentem profundament les declaracions ofensives del Dr. Gràcia i demanem que les rectifiqui. Cal que els gestors també pensin en les persones.