Finalitzat el termini de presentació de candidatures, la Junta Electoral ha proclamat provisionalment dues llistes que opten a la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona

El proper dilluns la Junta Electoral es tornarà a reunir i si no hi ha impugnacions es farà la proclamació definitiva de les candidatures. Dimarts començarà la campanya electoral i el termini per l’emissió del vot per correu

Finalitzat el termini de presentació de candidatures a la Junta de Govern i a l’Assemblea de Compromissaris del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, la Junta Electoral ha proclamat provisionalment dues llistes candidates a la Junta de Govern de la corporació. Són les següents:

PRESIDÈNCIA Fernando Vizcarro Bosch
Vicepresidència primera Concepción Abril Boren
Vicepresidència segona M. Antònia Francesch Freixes
Vicepresidència tercera Joaquim Martí Mestre
Secretaria General Frederic Mallol Mirón
Vicesecretaria Manuel Carasol Ferrer
Tresoreria Remedios Rico Urios
Vocalia primera Jaume Fontanet Torres
Vocalia segona Francisco García Sayago
Vocalia tercera Teresa M. Argemí Coletas
Vocalia quarta Mireia García-Villarrubia Muñoz
Vocalia cinquena Carlos F. López Cortés
PRESIDÈNCIA Sergi Boada Pie
Vicepresidència primera Gabriel Forteza González
Vicepresidència segona Anna Maria Manresa Font
Vicepresidència tercera Santiago José Blanco Blasco
Secretaria General Ana Maria Lafuerza Torres
Vicesecretaria Raul Puig Bitria
Tresoreria Mireia Esplugas Mimo
Vocalia primera Olga Araujo Loperena
Vocalia segona Carlos Bardají Pascual
Vocalia tercera Ramón M. Huguet Comelles
Vocalia quarta Beatriz Satué Vallvé
Vocalia cinquena Juan Raul Salinas Peña