El Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) ha convocat eleccions per a la vicepresidència primera de la corporació. Segons el calendari electoral establert, les votacions es celebraran el proper 26 de juny.

Aquest procés electoral es regeix de conformitat amb els Estatuts Generals de l’Organització Mèdica Col·legial (aprovats per Real Decret 1018/80, de 19 de maig); els Estatuts del Consell General de Col·legis Oficials de Metges (aprovats per Real Decret 300/2016, de 22 de juliol); la Llei 2/1974, de 13 de febrer i la 74/1978 de 26 de desembre sobre col·legis professionals.

Segons el calendari electoral previst, el termini de presentació de candidatures es manté obert des del 16 d’abril fins al proper 17 de maig de 2021, a les 20.00 h.

La proclamació de candidats tindrà lloc el proper 18 de maig i les votacions se celebraran el 26 de juny.

Les eleccions es desenvoluparan i regiran pel Reglament de Procediment Electoral i pel Reglament de les seccions Col·legials de el Consell General de Col·legis Oficials de Metges, aprovat per l’Assemblea General celebrada els dies 26 i 27 de gener de 2007 i actualitzat per l’Assemblea General celebrada els dies 19 i 20 de gener de 2018.