La Comissió Permanent de Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) va acordar per unanimitat, personar-se com acusació particular, quan hi hagi diligències penals obertes, en el procediment iniciat a instàncies de la denúncia recent presentada pel Consell Català de Col·legis Mèdics (CCMC) davant la Fiscalia de l’Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), contra Josep Pàmies Breu i la Cooperativa Dolça Revolució, pels seus missatges i manifestacions afirmant que el producte MMS (clorit de sodi), substància prohibida a Espanya i Europa per a consum humà, serveix per curar o posar remei a la infecció per coronavirus (pandèmia Covid 19), al considerar que aquesta afirmació i actitud irresponsable constitueix un atemptat contra la salut pública, un acte d’intrusisme professional i publicitat il·lícita i publicitat enganyosa que posa en risc greument la salut de els ciutadans i pacients.

El CGCOM ja ha posat de manifest en diverses ocasions la seva preocupació per la proliferació de casos de pacients que han patit greus perjudicis en la seva salut com a conseqüència de les pseudociències o pseudoterapias, instant a el govern a desenvolupar un marc regulador específic per a formular un Pla Nacional contra les Pseudociencias i les Pseudoterapias.

El Pla per a la protecció de la Salut enfront de les Pseudoteràpies, elaborat i presentat pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i el Ministeri de Ciència, compta amb el suport i recolzament proactiu de l’CGCOM i de el propi Observatori OMC contra les pseudoteràpies, pseudociències, intrusisme i sectes sanitàries, manifestant així en diversos fòrums professionals, institucionals i públics, així com en posicionaments i Declaracions formals de la seva Assemblea General, Comissió Permanent i Comissió Central de Deontologia i Ètica Mèdica.

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Alerta de medicaments il·legals. No 05/10 – MMS (Miracle Mineral Solution) (MMS)) va ordenar al maig de 2010 que es procedís a la retirada de l’mercat de tots els exemplars del producte denominat MMS , com a prohibit per a consum humà. Citant l’agència algunes pàgines web on es comercialitza la MMS i es presenta com un producte dotat de propietats terapèutiques i preventives de malalties de tot tipus (Infeccioses, tumorals, degeneratives, de l’espectre autista, etc.), sense haver estat objecte d’avaluació i autorització prèvia a la seva comercialització.

Afegeix l’Agència Espanyola que quan aquest producte es consumeix seguint les instruccions donades per les esmentades pàgines web, produeix efectes adversos que poden ser greus. El diòxid de clor, resultant de la seva dilució en aigua i àcid cítric, és un gas irritant respiratori i ocular sever que pot causar nàusees, diarrea i deshidratació. S’han descrit casos d’efectes adversos molt greus com metahemoglobinèmia i fracàs renal agut i algun cas de mort s’ha informat.

Des de l’inici de la pandèmia per Covid 19, el president de l’CGCOM, en representació de la Comissió Permanent, ja havia posat per escrit en data 2020.02.12, en coneixement del ministre de Sanitat, secretari general de l’Ministeri, directora de l’ agència Espanyola de l’Medicament i Fiscalia General de l’Estat, aquestes intervencions i actuacions en relació a l’MMS per remei i curació de la infecció per Covid 19, aportant nodrida documentació i intervencions a l’respecte. Fins avui tot ha estat silenci administratiu al respecte.

Hauria de correspondre als poders públics, de l’Estat i la seva fiscalia, actuar d’ofici davant aquests casos que causen gran alarma social i que no hem de consentir la Comunitat Científica i els col·legis professionals, sota cap concepte.

El CGCOM manifesta el seu compromís a l’respecte de les actuacions que corresponguin en defensa dels ciutadans i pacients i de la veritable ciència i de les veritables teràpies.