El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha iniciat la publicació del Blog ‘AP 25’, que neix amb l’objectiu de donar a conèixer i difondre el Document “La Atención Primaria de Salud en España en 2025”, que vol establir la base d’un pla d’acció interactiu per promoure una reflexió entre tots sobre on ha d’anar l’Atenció Primària a l’Estat amb horitzó 2025.

L’inici d’aquest debat es va produir els dies 30 i 31 de març a la seu del CGCOM, on es va presentar el document amb una àmplia participació i es va començar el debat sobre la situació, perspectives i alternatives per frenar el deteriorament i revitalitzar l’AP al nostre sistema de salut.

A hores d’ara el blog ja compta amb set publicacions, entre les quals hi destaquen la proposta de model retributiu, els aspectes socials i implicacions laborals de la feminització de la professió, l’autonomia organitzativa i el lideratge clínic i l’increment de la capacitat resolutiva de l’AP. Per a consultar la darrera entrada, prem aquí.