• Dotarà de major seguretat i agilitat a la tasca dels col·legiats

• Ha de facilitar registrar en temps real les morts per COVID-19

A principis de març donarà començament la fase de pilotatge de el nou Certificat mèdic de Defunció Electrònic, una iniciativa del CGCOM en col·laboració amb l’Institut Nacional d’Estadística (INE) que dotarà de major agilitat i facilitat aquesta gestió per a col·legiats i ciutadans, així com suposarà una actualització immediata de la informació estadística per a les administracions.

Aquesta primera fase pilot té lloc a Castella-la Manxa, en concret a la província de Ciutat Real, per a la qual cosa s’ha comptat amb la plena col·laboració de el Col·legi de Metges provincial i del servei de salut de la comunitat autònoma (SESCAM). El procés començarà el proper 8 de març de 2020.

Davant la necessitat de transformació digital d’aquest tipus de tràmits i gestions detectat pel CGCOM, el Certificat Mèdic de Defunció Electrònic permetrà la gestió segura i eficient dels procediments privats i públics en què intervinguin aquest tipus de certificats. En els actuals models de certificats mèdics en suport paper no hi ha cap sistema que permeti la comprovació, de forma automatitzada, de la identitat del metge signant del certificat. Aquesta situació impacta de manera negativa en el valor i en la funció d’aquest acte mèdic, de manera que s’ha considerat necessari procedir a la implementació de Certificats Mèdics de Defunció en suport electrònic, fiables i interoperables per tal de permetre la gestió segura i eficient dels procediments privats i públics en què intervinguin aquest tipus de certificats.

A més, aquest nou model estableix una nova forma d’actuació de manera que un únic instrument serveixi per fer la inscripció de la defunció en el Registre Civil i faci la funció de qüestionari estadístic necessari per elaborar les estadístiques del Moviment Natural de la Població i de Defuncions segons la Causa de Mort subjectes a la Llei de la Funció Estadística Pública. En aquest sentit el certificat permetrà també registrar en temps real la xifra de morts a causa de la COVID-19. (Informació conveni)

És important destacar que per als metges i metgesses col·legiats aquesta transformació no suposa cap canvi a l’hora de procediment, que tan sols es torna més àgil i intuïtiu per guiar el facultatiu per a la correcta complimentació. A més, podrà completar-se en qualsevol moment, encara que aquest no sigui activat de manera urgent o immediata.

També, aquest nou procediment permetrà la generació d’un codi d’activació certificat que permetrà poder realitzar una còpia impresa d’aquest document, així com per a la seva oportuna presentació en els registres civils corresponents (aquesta fase s’activarà en uns mesos).

Per procedir amb aquest nou Certificat mèdic de Defunció Electrònic tan sols cal que els col·legiats compten amb signatura electrònica certificada. En aquest sentit cal recordar que el Consell General de Col·legis de Metges, com a entitat legal autoreguladora de la professió mèdica compta amb un sistema de certificació per a tots aquells metges interessats https://certificacion.cgcom.es/.