Amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el treball, el Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) insisteix en la necessitat que la Professió Mèdica sigui declarada Professió de Risc per augmentar la protecció a tots els facultatius, especialment després més d’un any de pandèmia per COVID-19.

La pandèmia de COVID-19 ha portat els governs, els treballadors i la població en general a enfrontar-se a reptes sense precedents en relació amb el virus de la SARS-CoV-2 i els nombrosos efectes que ha tingut en el món del treball. El Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball se centra en les estratègies per enfortir els sistemes nacionals de seguretat i salut en el treball (SST) per tal de desenvolupar resiliència per fer front a les crisis, avui i en el futur, aprofitant els ensenyaments extrets i les experiències del món de la feina.

Sota aquest context la corporació insisteix en una mesura que ve reclamant just ara fa un any: la inclusió de la SARS-CoV-2 com a patogen humà del grup de risc 4 a tots els efectes, que són aquells que poden causar una malaltia greu en humans i suposen un seriós perill per als treballadors per existir moltes possibilitats que es propagui i davant la inexistència de tractaments eficaços.

Des del CGCOM s’incideix en el fet que aquesta malaltia, procedent de la dedicació laboral, s’insereix en un exercici de risc continuat. És molt elevat el nombre total i percentual de treballadors sanitaris contagiats per COVID-19 en el si de l’assistència prestada a pacients portadors d’aquesta patologia, així com el de sanitaris morts per aquesta causa.

En memòria dels companys que ja no estan (116 morts), de tots aquells que pateixen i han patit les conseqüències d’aquesta malaltia i d’aquells que es troben en primera línia, el CGCOM demanda a la secretària d’Estat de la Seguretat Social i Pensions que es reconegui a la professió mèdica com a professió de risc.

L’Associació Mèdica Mundial sol·licita als Governs que la professió mèdica sigui declarada professió de risc

L’Assemblea General de l’Associació Mèdica Mundial, celebrada a Còrdova (Espanya) l’octubre de 2020 va aprovar una resolució urgent per la qual demanda als governs de tot el món reconèixer que la infecció per SARS COV-2 sigui considerada com una malaltia professional i que la professió mèdica sigui declarada “professió en risc”. Així mateix, sol·licita que l’atenció als professionals de la salut sigui una prioritat, especialment en l’àmbit de la salut mental. Accedeix aquí a la Declaració.

Dia Mundial

Des que va irrompre com crisi mundial a principis de 2020, la pandèmia de COVID-19 ha tingut profundes repercussions en tot el planeta. La pandèmia ha incidit en gairebé tots els aspectes del món de la feina, des del risc de transmissió de virus en els llocs de treball fins als riscos relacionats amb la SST que han sorgit com a conseqüència de les mesures per mitigar la propagació del virus. La reorientació cap a noves modalitats de treball, com la generalització del teletreball, ha ofert moltes oportunitats als treballadors, però també ha plantejat riscos potencials per a la SST, en particular riscos psicosocials i violència.

El Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2021 se centra en potenciar els elements d’un sistema de SST, tal com s’estableix en el Conveni sobre el marc promocional per a la seguretat i salut en el treball, 2006 (núm.187 ). L’informe del Dia Mundial examina com la crisi actual posa de manifest la importància d’enfortir aquests sistemes de SST, inclosos els serveis de salut a la feina, tant a escala nacional com empresarial.

L’Organització Internacional de l’Treball (OIT) reclama una major sensibilització per estimular el diàleg sobre la importància de crear i invertir en sistemes de SST resilients, basant-se en exemples regionals i nacionals per mitigar i prevenir la propagació de la COVID-19 en el lloc de treball.

Enllaç al vídeo: https://youtu.be/h70xVGpelfA