El COMT mostra el seu desacord amb la pròrroga de contractació dels residents de darrer any que ha publicat l’estat en el BOE amb data 30 de març. La Institució reclama que es reconeguin les funcions que els metges ja estan desenvolupant com a especialistes.

El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona vol manifestar la seva oposició a les mesures adoptades pel Ministeri de Sanitat respecte a les gestions dels recursos humans per a fer front la crisi sanitària. En concret, el COMT considera la decisió de prorrogar la residència dels Metges Interns Residents (MIR) de darrer any, una mesura errònia i demana que, aquesta avaluació, es realitzi en les dates establertes.

L’avaluació d’aquests professionals hauria de tenir lloc a finals del mes de maig (del 20 al 26) i, des del sector mèdic, es considera que les competències ja estan pràcticament adquirides. Fins i tot, algunes unitats docents ja tenen les avaluacions llestes. Amb aquesta mesura, el que s’aconsegueix és l’endarreriment de l’obtenció del títol d’especialista de forma innecessària.

Aquesta pròrroga de contractes als residents fomenta la precarietat laboral i, des de la Institució, es vol demanar el reconeixement de la categoria professional que els correspon com a metges especialistes. Un títol que han aconseguit després d’anys de formació i treball.

Des del COMT i des del Foro de la Profesión Médica*, s’insta al Ministeri de Sanitat que revoqui l’Ordre 319/2020 i, amb la col·laboració i el compromís de tots els actors implicats, a trobar la millor solució. Laresposta, lluny de prorrogar els contractes com a residents, passa per garantir els drets dels nostres metges i metgesses al títol d’especialista i a un contracte laboral d’acord amb el seu perfil professional. 

*El Fórum de la Profesión Médica està integrat per: El Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM), Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), Federació d’Associacions Científic-Mèdiques Espanyoles (FACME), Consell Nacional d’Especialitats en Ciències de la Salut (CNECS), Consell Estatal d’Estudiants de Medicina (CEEM), i Conferència Nacional de Degans de Facultats de Medicina (CNDFM).