CALENDARI ELECTORAL

16 de març de 2016 Junta de Govern: Convocatòria d’eleccions a Assemblea de Compromissaris i Junta de Govern. S’acorda que les votacions se celebraran el dia 19 de maig, d’acord amb el calendari electoral.

Es proposa el nomenament de la Junta Electoral i s’estableixen les condicions i terminis de la celebració del procés electoral.

Es procedeix al tancament del cens electoral.

16 de març de 2016 Assemblea de Compromissaris: s’informa de la convocatòria
d’eleccions, de les seves condicions i terminis.

A proposta de la Junta de Govern, s’anomena la Junta Electoral.

17 de març de 2016 Es fa difusió de la convocatòria (a la col·legiació, al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos i als mitjans audiovisuals).

Inici del termini d’impugnacions del cens electoral.

Inici del termini de presentació de candidatures per a l’Assembla de Compromissaris i a Junta de Govern.

18 de març de 2016 Constitució de la Junta Electoral, presa de possessió i discerniment de càrrecs.

31 de març de 2016 Fi del termini de presentació d’al·legacions i impugnacions al cens electoral.

15 d’abril de 2016 Fi del termini de presentació de candidatures a Assemblea de
Compromissaris i a Junta de Govern (14 h.)

Proclamació provisional de les candidatures.

18 d’abril de 2016 La Junta Electoral proclama definitivament les candidatures a Assemblea de Compromissaris i a Junta de Govern.

19 d’abril de 2016 Inici de la campanya electoral i del vot per correu.

18 de maig de 2016 Fi de la campanya electoral i del vot per correu.

19 de maig de 2016 Votacions, de 9 a 20 h.

25 de maig de 2016 Presa de possessió de la nova Junta de Govern.