El Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM), davant l’aprovació del Reial Decret que regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers, manifesta:

És encertada la redacció definitiva de l’article 3 d’aquest Reial Decret i en haver considerat i acollit les propostes de la professió mèdica sempre en el marc de la millor protecció de la salut, de la seguretat de l’atenció i de l’efectivitat assolida pel tractament dels pacients.