La corporació demana que no es faci recaure en la retribució variable dels facultatius les conseqüències de decisions que no són pròpies.

Diversos col·legiats han traslladat al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT) la seva inquietud en relació al cobrament de la part variable de la seva retribució (DPO) corresponent a l’exercici de l’any 2015, que en condicions normals ja s’hauria d’haver fet efectiva. Davant d’aquesta situació, el COMT es posiciona fermament en la necessitat de garantir aquestes retribucions, ja que, pel que ha transcendit, la responsabilitat dels ajustos patrimonials en la que es fonamenta aquest impagament no són conseqüència de l’incompliment per part dels metges dels seus objectius anuals pactats amb el centre hospitalari.

El desequilibri patrimonial de 3 milions d’euros que posa de manifest l’exercici 2015 de l’Hospital Sant Joan de Reus és multifactorial i la seva solució depèn, fonamentalment, del Catsalut i de l’Ajuntament de Reus. Per això, el COMT exigeix esforços d’aquestes institucions, així com de la direcció i de la representació sindical, a fi que el professional sanitari no sigui una vegada més qui acabi assumint en les seves retribucions les conseqüències de decisions que li són alienes.

Cal recordar que és el facultatiu qui ha mantingut la qualitat del sistema sanitari en un context de retallades i no només ha vist minvades les seves condicions econòmiques, sinó que també ha patit una sobrecàrrega assistencial que li ha provocat una pressió insostenible.“Ja n’hi ha prou.