La Unió Europea qüestiona l’abús de contractes temporals a l’Administració Pública espanyola

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha emès una sèrie de sentències on es qüestiona la legalitat de l’encadenament de contractes temporals en l’àmbit de l’Administració Pública espanyola.

En concret, el Tribunal conclou, que els contractes temporals que ha estat fent servir l’administració poden resultar il·legals, si s’evidencia una necessitat permanent d’aquell personal que s’ha contractat reiteradament amb contractes temporals.

A més, el Tribunal entén que no es pot discriminar entre treballadors amb contracte temporal i altres amb vinculació de caràcter permanent a la finalització de contracte, i per això determina que aquest treballadors amb contractes temporals haurien d’ésser indemnitzats a la finalització de la seva relació contractual.

En aplicació d’aquest darrer criteri, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha entès que la indemnització ha d’ésser de 20 dies per any treballat igualant-la, per tant, a la indemnització per acomiadament objectiu dels treballadors indefinits.

Les repercussions pràctiques d’aquesta nova sentència es veuran en els propers mesos i passaran per modificacions normatives (EBEP) i altres normes així com la introducció de noves reivindicacions en les diferents meses de negociació col·lectiva de les Administracions Públiques. Tanmateix podran veure’s afectades les relacions laborals en l’àmbit privat, en la mesura que s’hagin produït discriminacions – retributives o de qualsevol tipus – per raó de la temporalitat.

L’assessoria del COMT està a la vostra disposició per a esclarir qualsevol dubte que pogués sorgir arrel de les interpretacions de les referides sentències i de la seva aplicació pràctica.

A més a més el COMT necessita la col·laboració dels col·legiats que us trobeu en situació d’haver encadenat diversos contractes temporals de forma consecutiva. Per això, us proposem que contesteu – anònimament o no, segons la vostra elecció – l’enquesta electrònica que adjuntem a continuació, per poder valorar de forma global, en l’àmbit de les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre l’impacte que pot tenir sobre el col·lectiu mèdic que treballa per les Administracions Públiques.

{chronoforms5}Enquesta_Metges_Interins_o_Eventuals{/chronoforms5}