La signatura d’aquest conveni estableix per primera vegada que els membres d’una Comissió Deontològica d’un Col·legi de Metges imparteixin la “Ètica i Deontologia per a la pràctica clínica” en l’assignatura curricular de 5è Grau de Medicina “Medicina Legal i Toxicologia”, a través de casos o situacions escollides pels propis alumnes, de les pràctiques que realitzen al llarg del curs en altres assignatures clíniques. Cada alumne ha de redactar un portafoli en el qual descriu una síntesi de la situació plantejada per ell mateix, identificant les qüestions ètiques que subjeuen en aquest cas i exposa les reflexions a les quals arriba, a partir de la deliberació amb altres companys i/o professionals, una vegada revisat el Codi de Deontologia Mèdica i altres bibliografies. Cada alumne té com a tutor a un membre de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges.

Els casos de major interès col·lectiu o pedagògic són seleccionats en sessió conjunta amb els alumnes i són la base perquè a l’any següent es realitzin trobades en els quals alguns dels alumnes exposin com a ponents els casos elaborats, amb participació d’altres ponents experts en les qüestions plantejades. Aquestes trobades es realitzaran a l’Aula Magna de la Facultat i estaran oberts tant als estudiants de Medicina i Ciències de la Salut de qualsevol curs, com als metges que desitgin assistir.

La FMyCS de la URV imparteix a més dues assignatures relacionades amb l’Ètica. En el 1r curs, “Bases de Comunicació i Ètica”, per adquirir competències transversals de comunicació i ètica i en el 5è curs, ofereix una altra assignatura, en aquest cas optativa: “Bioètica clínica”.

Aquest Conveni específic s’integra en el Conveni marc que estableix la col·laboració entre el COMT i la URV a través de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (FMyCS) per a la promoció d’actuacions i projectes que contribueixin a millorar la salut de la població i la col·laboració en temes de formació, científics d’interès comú, així com les actuacions destinades a millorar les condicions de l’exercici professional dels metges.