El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona serà l’encarregat d’organitzar el II Congrés Nacional de Deontologia Mèdica, que se celebrarà els propers 7, 8 i 9 de maig a la ciutat. Aquest esdeveniment reunirà a tots els presidents, juntes de govern i membres de les comissions deontològiques dels col·legis de metges de l’Estat amb l’objectiu d’abordar els reptes que imposa la societat actual al desenvolupament de l’activitat mèdica.

La prioritat de les jornades és contribuir a la formació dels professionals en els aspectes relacionats amb el Codi de Deontologia Mèdica, proporcionant noves eines als metges i reflexionant al voltant de les normes que s’imposen en l’exercici de la seva professió. Les comissions deontològiques són els òrgans a nivell provincial, autonòmic i central que s’encarreguen de vetllar pel correcte exercici de l’activitat i que tenen la funció d’assessorar en la faceta ètica, deontològica, legal i de visat a les juntes directives col·legials.