En l’actualitat, el Pla estratègic del COMT s’ha executat gairebé en tota la seva totalitat. Pel que fa al pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici 2024, va ser aprovat per unanimitat.

La sala Dr. Santiago Mallafré va acollir una nova Assemblea de Compromissaris del COMT que es va celebrar en format híbrid telemàtic i presencial. Després d’aprovar l’acte de la darrera sessió, el president de la Institució, el Dr. Sergi Boada, va procedir a presentar l’informe de presidència, centrat en les principals línies estratègiques d’aquest mandat.

La primera es va centrar en el lideratge institucional, fent èmfasi en les trobades amb les autoritats polítiques i socials de tot el territori de la província. Tot seguit, el president, va parlar d’altra línia mestra basada en l’eficiència i la sostenibilitat econòmica recordant la baixada de quota col·legial (un dels grans compromisos de l’actual Junta de Govern).

Assemblea Compromissaris 2023

La transformació tecnològica i la importància de la comunicació van ser altres temes sobre els quals el Dr. Boada va parlar durant el seu informe. Actes com el WelcomeMIR, la recent creada precol·legiació, la recuperació del welcome nadó (mantenint l’essència, però en un format completament nou) o la Tarraco Health Race van ser alguns dels projectes assolits en el camp comunicatiu.

Pel que fa als serveis col·legials; l’optimització de l’Atenció col·legial, les reformes de les delegacions de Reus i Tortosa o el Pla d’oci van servir per a il·lustrar la feina feta en aquesta línia de treball. En la mateixa línia, el Pla de Protecció Social o la Formació són d’altres aspectes fonamentals sobre els quals el Col·legi hi ha treballat de forma intensa i el President va presentar-ne, amb forma d’exemples, els resultats assolits.

Per tot plegat, el Dr. Boada va anunciar que Pla estratègic plantejat a l’inici de la legislatura, està sent complint i més del 80% de les línies de treball marcades ja s’han assolit.

Aprovació del pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici 2024

Durant el tercer punt d’aquesta assemblea, la responsable dels servei econòmic-financer del COMT va detallar les partides pressupostàries d’ingressos i despeses per a l’exercici 2024.

A continuació es desglossen:

  • Pressupost de Despeses: 1.254.000€
  • Pressupost d’Ingressos: 1.254.000€

Es preveu un exercici 2024 amb un pressupost equilibrat, augmentant en un 5% el pressupost respecte a l’exercici anterior, tant en ingressos com en despeses. En conclusió, es posa de manifest el treball realitzat per la Junta de Govern i el seu equip que ha fet possible garantir uns resultats econòmics consolidats, un cop havent assolit un dels objectius principals, que era la reducció de la quota col·legial, i destacant l’esforç per identificar noves línies d’ingressos per millorar el balanç corporatiu.

El pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici 2024 es va aprovar per unanimitat.

Assemblea CompromissarisDesembre23Financer