El passat 26 de novembre es va dur a terme l’Assemblea de Compromissaris a la seu del Col·legi i per videoconferència amb les delegacions de Reus i Tortosa.

L’ordre del dia va incloure l’informe de presidència, on desprès de l’ intervenció del Dr. Vizcarro, van complementar l’exposició el Dr. Fontanet, que va presentar l’activitat de la vocalia de metges jubilats, la Dra. Abril, que va presentar el pressupost econòmic del Programa de Protecció Social pel 2015, el Dr. Labad, que va informar del proper Congreso Nacional de Deontologia Mèdica, la Dra. Garcia Villarrubia, que va presentar el resultat d’una enquesta laboral dels metges residents i Sr. Goula, que va fer una referència als avantprojectes de lleis dels col·legis professionals.