Un dels objectius del COMT és representar i defensar la professió mèdica davant la societat i les administracions. La Junta de Govern sempre ha vetllat pel correcte desenvolupament de l’activitat professional dels col·legiats, preocupant-se de les problemàtiques concretes que afecten als diferents col·lectius professionals. En aquest sentit, i donada la situació que pateixen determinats metges que exerceixen la medicina privada al nostre territori, es va convocar una reunió per posar sobre la taula aquesta situació concreta. A la reunió hi van assistir els Drs. Ramon Huguet, Sergi Boada, Josep Maria Solé Poblet i Gabriel Forteza. Pel que fa als membres de la Junta de Govern hi van assistir el president del COMT Dr. Fernando Vizcarro, la vocal de Medicina Privada, Dra. Teresa Argemí i la vicepresidenta segona, Dra. Francesch.