Conjuntament amb la MIDIT (Mancomunitat pel Desenvolupament Integral de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip) i l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant s’ha organitzat una jornada per presentar aquest projecte a la col·legiació i a la ciutadania.

El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT) ha organitzat una jornada per donar a conèixer als seus membres i també a la ciutadania el projecte de reindustrialització de la central nuclear de Vandellòs I en un centre de protonteràpia, de tractament i investigació del càncer.

La jornada, ha tingut lloc aquest divendres 3 de març a partir de les 12 h al COMT i ha posat de manifest la importància de crear projectes al territori que beneficiïn a la ciutadania i que facin que de la  província de Tarragona sigui un referent en matèria d’investigació i tractament del càncer a nivell estatal.

L’acte ha comptat amb la presència del subdelegat del Govern de l’estat, el senyor Santiago Castellà així com de l’alcalde de Tarragona, el senyor Pau Ricomà, a més del Dr. Sergi Boada, president del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona i del president de la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT) i l’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Alfons Garcia.

La voluntat és crear un centre públic d’investigació i tractament del càncer, amb tecnologia avançada, a la central nuclear Vandellòs I, que està en els últims anys del seu període de latència de Nivell 2 de desmantellament (l’any 2028 és previst que acabi aquest període i que l’empresa pública estatal Enresa, responsable del desmantellament de les centrals nuclears, comenci el compte enrere per enderrocar la caixa de contenció i retornar l’espai al seu aspecte original). Les característiques de la seva edificació (blindatges, volums) la fan particularment adequada per a la seva possible reutilització parcial en un centre de protonteràpia.

El Subdelegat del Govern de l’Estat a Tarragona, el senyor Santiago Castellà ha destacat que projectes com aquest «són importants pel territori i aquest, té una rellevància europea i internacional que el situa en una línia de recerca i de salut aplicada que coincideix molt amb els fons next generation i la mobilització de recursos que s’ha fet per part de l’estat i d’Europa per intentar sortir d’aquesta crisi». En la mateixa línia, l’alcalde de Tarragona, el senyor Pau Ricomà, també ha mostrat el seu suport a aquest projecte i ha remarcat que «la nostra responsabilitat va més enllà de la ciutat, va al territori i en aquesta situació, és important que aquests elements ajudin a l’equilibri territorial».

Aquesta reutilització suposaria un estalvi en cost estimat mínim de 34,4 milions d’euros en el desmantellament definitiu, i, alhora, implicaria un estalvi en els costos d’inversió de 9,7 milions d’euros per a un futur centre, segons ha explicat Eduard Jiménez, autor de l’estudi socioeconòmic del projecte que va encarregar la MIDIT a la consultoria especialitzada en polítiques públiques ICPP S.L.

Pel president del Col·legi de Metges, el doctor Sergi Boada considera «fonamental impulsar projectes en l’àmbit de la salut dins del nostre territori, perquè a més de beneficiar a la ciutadania, ens han de permetre captar i retenir talent a la província». En la mateixa línea, el president de la MIDIT i alcalde, Alfons Garcia ha destacat que «seria un projecte pioner, transformador, d’àmbit suprautonòmic, que representaria una oportunitat real per al desenvolupament econòmic del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i el territori en general».

En aquest sentit, cal tenir en compte que, segons es calcula, el projecte permetria el tractament a mig termini de més de 1.500 pacients anuals i donar servei de proximitat a les comunitats autònomes de Catalunya, Aragó, Comunitat Valenciana i Balears, per l’excel·lent ubicació del Centre, a menys de 2 h de les principals aglomeracions. Per aquest motiu, el doctor Boada ha posat de manifest la necessitat que «aquesta mena de projectes es decideixin des del territori. L’impuls d’actors com les institucions polítiques o les organitzacions socials esdevé fonamental per a crear iniciatives com el que avui hem presentat».

El projecte preveu 4 sales de tractament, amb un ciclotró, 3 gantries (màquines) i una sala de feix fix, i serveis complementaris de diagnòstic i medicina nuclear. El disseny del centre i la seva dimensió el farien particularment adequats per a desenvolupar activitats de recerca i de formació en el camp de la medicina nuclear i la radioteràpia. Tal i com ha posat de manifest Manel Artigues, radiofísic hospitalari.

La protonteràpia s’estén ràpidament a tot el món com una tècnica més eficaç, eficient i segura per al tractament de determinats tumors pediàtrics i com una tècnica amb avantatges bé d’eficàcia, bé d’efectivitat o de seguretat per a molts altres. A mig termini s’estima en 17.000 els pacients susceptibles de ser tractats a l’Estat amb aquesta indicació.

Per tots els beneficis que comportaria la creació d’un centre de protonteràpia a la central nuclear Vandellòs I, la MIDIT i l’Ajuntament , demanen a les administracions públiques superiors que s’impliquin en el projecte i se’l facin seu.

«Nosaltres hem fet tot el que estava a les nostres mans per impulsar aquest projecte. Reclamem al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que l’autoritzi i el lideri; i a la Generalitat de Catalunya, que en doni suport i el gestioni. És una qüestió de decidir si volem aprofitar amb usos innovadors aquesta instal·lació nuclear», ha afirmat el president de la MIDIT, Alfons Garcia. I és que, tal com han argumentat, «la dimensió i impacte del projecte fa necessària la participació directa d’autoritats i empreses relacionades amb el valor de la mateixa, una col·laboració público -privada que tingui com a objectiu oferir un servei públic de salut, ara inexistent; i un model per a la fi de cicle de les centrals nuclears».

Dades de l’estudi socioeconòmic

Segons es desprèn de l’estudi econòmic, la inversió neta prevista, de més de 120 M €, permetria la generació de prop de 107 M € de Valor Afegit Brut (VAB) i més de 1.100 llocs de treball. El funcionament ordinari previst, de prop de 17 M € de despesa anual, generaria amb els seus impactes indirectes i complementaris prop de 19 M € de VAB anuals i més 200 llocs de treball.

L’anàlisi econòmica-financera del projecte contrasta la viabilitat i sostenibilitat econòmics financera del mateix, amb una taxa interna de retorn (TIR) del 9,6% i un Valor Actual Net (VAN) del seu desenvolupament de 66,4 milions d’euros.

El projecte, a més, presenta en l’anàlisi cost-benefici resultats favorables en TIR, VAN i Ràtio benefici/cost si el comparem amb les alternatives de continuar com fins ara derivant a l’estranger els casos o d’instal·lar una sala de tractament al municipi de Barcelona. L’impacte territorial estricte, en el municipi i l’entorn immediat del projecte, seria molt notable, perquè representaria un increment del 4,4% del VAB i del 4,6% dels llocs de treball localitzats. A més, de manera més intangible però no menys important, obriria l’expectativa de desenvolupament de l’activitat del municipi i el seu entorn en el sector dels serveis avançats i d’alta qualificació, per l’efecte arrossegament que podria tenir el Centre.