El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona s’ha convertit en el primer Col·legi de Metges de Catalunya que s’adhereix com a organització a la Societat Catalana de Medicació en Salut. Aquesta societat és és una entitat integrada per col·lectius d’usuaris, de professionals i també agrupacions organitzacionals vinculats a l’àmbit de la Salut.

L’acord, que es va signar fa uns dies amb el president de l’Associació, el senyor Carles García Roqueta de la Societat i la coordinadora de l’entitat, l’enfermera Maite Matas, suposa una aposta clara per la mediació en els conflictes i en les discrepàncies en temes relacionats amb la salut.

El COMT comparteix plenament els objectius de la SCMS que són els següents:

  1. Promocionar la mediació en l’àmbit sanitari com a instrument per prevenir i resoldre conflictes
  2. Resoldre conflictes en l’àmbit sanitari mitjançant la mediació
  3. Formar i sensibilitzar en la cultura de la mediació
  4. Investigar sobre la resolució de conflictes a través de la mediació en l’àmbit sanitari
  5. Desenvolupar i implantar sistemes de prevenció i gestió alternativa de conflictes en les organitzacions sanitàries.
  6. Difondre la cultura de la pau i el diàleg com a mètode per a la resolució de conflictes