El newsletter, que és de caràcter mensual, apropa a la col·legiació tota la formació presencial i en línia que durant el mes es produeixi.

Conscients que la formació és un dels pilars fonamentals en la professió dels metges i metgesses, des de l’àrea de Formació del COMT es va decidir treballar en la creació d’un nou projecte que permetés apropar a la col·legiació una formació de qualitat. Més enllà de l’apartat Formació que existeix al web, calia que la formació arribés de forma senzilla i àgil al col·legiat; per aquests motius es va plantejar la posada en marxa d’un newlsetter específic.

En aquest sentit, l’àrea de Formació del COMT és l’encarregada de seleccionar els cursos, jornades o tallers que es considerin rellevants, tenint en compte l’ampli espectre que conforma a la col·legiació. Les formacions pròpies de la Institució, les d’altres proveïdors o organismes acreditats, les plataformes de formació continuada o la que d’altres col·legis professionals generen, són algunes de les ‘fonts de contingut’ que Formació estudia i selecciona.

Nous aires per a la formació

En el disseny del nou newsletter de formació respira senzillesa i accessibilitat. S’ha treballat força en el disseny estructurat en 3 blocs fonamentalment;

  • Un primer bloc amb les dues formacions més destacades o amb major importància formativa del mes.
  • Un segon bloc, cos central del news, on es concentren la majoria de cursos. Aquí, els cursos compten amb suport visual.
  • Tercer espai amb altres cursos o xerrades que també suscitaran interès entre la col·legiació.

Com no podia ser d’altra manera, L’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL) i la Fundació de l’Organització Mèdica Col·legial d’Espanya (FFOMC) també disposen del seu espai. Evidentment, algun dels cursos figuren com a contingut formatiu, però també s’ha considerat implementar els respectius logotips. Cadascun direccionen als propis webs on l’usuari pot conèixer tota la informació relativa a la formació en l’àmbit mèdic català i espanyol respectivament.

Les Acadèmies de Ciències, no podien faltar

El newsletter tampoc no ha volgut oblidar a un altre dels grans grups generadors de formació; les filials de les Acadèmies de Ciències Mèdiques. Cada mes l’àrea de Formació seleccionarà una xerrada o jornada de cada Acadèmies (Tarragona, Reus i Tortosa) i s’enllaçaran al web del COMT on es podran consultar en detall. Paral·lelament, també s’han disposat els logotips de cadascuna d’elles perquè qui ho desitgi, pugui visitar els respectius webs.