Els objectius de la comissió de seguiment són:

– Col·laborar en l’unificació de criteris d’actuació pels diferents nivells assistencials.

– Vetllar per la formació adequada de tots els professionals.

– Promoure activament la formació dels professionals.

– Vehicular les preocupacions dels professionals cap als responsables sanitaris.

– Vetllar per tal que la formació permeti garantir la millor atenció als ciutadans.

– Facilitar l’espai on els professionals de diferents àmbits i formacions comparteixen inquietud al voltant de l’Ebola per millorar l’atenció.

 

La primera reunió de constitució es va celebrar el dia 14 d’octubre.

 

Davant la situació d’alarma social creada per la infecció d’un professional sanitari espanyol pel virus de l’Ébola, qui finalment ha superat la malaltia, l’OMC ha elaborat un document en el qual respon a qüestions d’interès sobre aquest problema per als professionals i també per a l’opinió pública.

http://www.medicosypacientes.com/…/Declaracion Ebola 25 10 14.pdf