Sota el lema “igual responsabilitat, igual oportunitat”, el doctor Blain es posa al capdavant d’aquesta secció amb objectius ben marcats: crear un cens real dels metges extracomunitaris i millorar la seva situació jurídico-laboral.

Quins són els principals objectius que s’ha marcat aquesta secció?

Durant les passades eleccions, revisant el Padró Electoral del COMT es va evidenciar l’alt número de metges extracomunitaris (MET) inscrits en el mateix i que conformen un univers superior als 200 metges, més aquells que fan vida professional a Tarragona i estan registrats en d’altres col·legis.

Per iniciativa de l’actual Junta de Govern presidida pel Dr. Sergi Boada, per al moment candidat, se’ns va convocar a una reunió de treball en la qual vam exposar la realitat jurídico-laboral i acadèmica en la qual ens trobem els MET, i que fins al moment havia romangut aliena al coneixement de la institució.

Se’ns va proposar formar part de l’equip de campanya electoral amb el compromís de crear la Secció MET del COMT, amb les mateixes competències que les altres seccions, treballem, organitzem, motivem i guanyem, i ara es consolida aquest projecte, convertint-se -fins on tenim constància-, en la primera seccó de metges extracomunitaris registrada en un col·egi mèdic a Espanya, la qual cosa ens enorgulleix i compromet a parts iguals.

El president de la secció de Metges extracomunitaris, el doctor Evelio Blain, junt amb el vicepresident de la secció, el doctor Giovanni Antonio Maggiore.


Vols formar part de la secció? Clica aquí

M’agradaria ressaltar que aquesta activitat en cap moment pretén ser un òrgan gremi-sindical, ni suplantar organitzacions creades a aquest efecte, sinó per contra avaluar les condicions de l’exercici mèdic dels MET i servir de tribuna i assessorar perquè els esmentats problemes es discuteixin al més alt nivell i es trobin les solucions adequades. 

D’aquí el nostre lema “a igual responsabilitat, igual oportunitat”.

Una de les primeres tasques serà elaborar un cens dels metges extracomunitaris. Com ho faran?

Els MET ens coneixem del treball diari intrahospitalari i pels nostres costums i formació sempre coincidim i ens donem suport mútuament. Ja s’havien creat diversos grups per mitjà de les xarxes socials pel que no va ser difícil convocar els col·legues i animar-los a formar part de la Secció MET fins a reunir el número necessari per a conformar-la segons exigeixen els estatuts.

Els membres fundadors ens hem compromès a captar i difondre entre la resta de metges els nostres principis i objectius, i cada dia hi ha noves incorporacions a la secció, d’igual manera la Junta de Govern ha fet excel·lents concessions econòmiques per a tots aquells MET que vulguin registrar-se en el Col·legi.

Actualment ja disposem d’una adreça de correu electrònic que en ajuda difondre el nostre treball i rebre propostes i sol·licituds. El correu és el següent i animem a qualsevol persona que vulgui posar-se en contacte o bé exposar-nos un un tema, ens escrigui a:

extracomunitari@comt.cat

D’altra banda hem començat una campanya d’informació amb els Caps de RRHH de les diferents institucions públiques i privades,perquè ens facilitin les dades dels MET que fan vida en els diferents centres.

La idea fonamental és constituir un bloc unitari amb realitats comunes i metes ben definides a curt i mitjà termini per a obtenir objectius que serveixin a tots per igual.

Els llimbs jurídics en el qual es troben els metges extracomunitaris condiciona l’exercici de la professió?

És aquest potser un dels problemes medul·lars que presentem els MET i que està basat les resolucions de dos organismes oficials diferents:

1.-L’homologació de Llicenciatura en Medicina avalada pel Ministeri d’Educació d’Espanya i que permet l’exercici com a metge general, en tot el territori espanyol.

2.- L’homologació del Títol d’Especialista avalada pel Ministeri de Sanitat i Política Social que es basa en el que es disposa en el BOE –A-2010-6960 segons Reial decret 459/2010 del 16Abr2010 que estableix dues fases per a obtenir l’Homologació d’Especialista:

a.- Segons l’Artículo 6. 1a es basa en un informe d’avaluació de continguts i durada de la formació, amb paràmetres establerts amb criteris d’exclusió per a la segona fase (6.1b). (Procés eminentment burocràtic)

b.- Segons l’Article 6.1b que es basa en un “informe-propuesta condicionado al resultado de la validación que otorgue este Comité de evaluación por un período de ejercicio profesional en prácticas de la especialidad de que se trate, realizada por el supervisor de la correspondiente comunidad autónoma”.

És el cas que en ser excloent la fase un del procés, els *ET som contractats com metges generals per Ens públics però exercim responsabilitats d’especialitstes en els diferents hospitals amb igual responsabilitat reconeixent-se de fet, la nostra capacitació com a especialistes, però negant-nos tots els drets a ascensos, reconeixements i bonificacions dels qual gaudeixen els nostres col·legues que fan vida amb nosaltres en els mateixos serveis hospitalaris, i sota els mateixos protocols d’exercici professionals. De tal forma que som considerats especialistes pels contractants per a ocupar places deficitàries, a predomini d’hospitals comarcals a on altres especialistes no volen concórrer per ubicació o per condicions laborals, però no tenim dret a concurs en llocs fixos (romanent sempre amb contractes temporals) d’hospitals públics, ni a poder exercir com a especialistes en entitats privades perquè no som reconeguts per mútues i assegurances. 

La majoria dels hospitals comarcals CAT-SALUT i molts serveis d’Hospitals Generals ICS, són sostinguts per especialistes MET no homologats (que porten més anys exercint com a tal que els establerts per a l’especialitat en el sistema MIR), i la realitat del qual és coneguda i avalada per totes les autoritats, convertint-se en una injustícia institucional, sostinguda en aquests llimbs jurídics.

Vols formar part de la secció? Clica aquí

Reunió entre l’equip del COMT i el president i vicepresident de la Secció de metges extracomunitaris.

Quin paper pot exercir la secció en aquest sentit?

Evidentment que tota aquesta problemàtica té un alt component legal i la solució definitiva passaria per la modificació de l’article 6.1a del Reial decret el que, sens dubte, és una meta a molt llarg termini i que no estem en condicions d’afrontar.

El que sí que podem fer dins de la Secció MET del COMT, és posar sobre la taula la realitat actual, sens dubte injusta i excloent que vivim els especialistes MET, i que genera, com ja hem esmentat, una gamma d’especialistes de segona categoria de fet, amb les mateixes responsabilitats mèdiques però amb diferents oportunitats laborals.

La Presidència i la Consultoria Jurídica del COMT ha fet seva aquesta problemàtica i ens ha encarregat, amb plena autonomia, dissenyar una proposta al Ministeri de Sanitat, convocant el suport dels ens autonòmics dispensadors de salut i ocupadors (Cat-Salut i ICS), Acadèmies Mediques, Societats Científiques, Gremis i Sindicats mèdics, mitjançant la qual se sol·licita el reconeixement com a especialistes de tots aquells MET que puguin demostrar la seva formació acadèmica d’origen, avalada per l’exercici com a especialistes en els diferents centres de salut amb anys de servei i estadístiques de consultes, procediments clínics i quirúrgics, que serien certificats pels corresponent Caps de Serveis, Directors Mèdics i Gerents d’Hospitals.

En 2019 Caps de Servei del HTVC van redactar un document que van denominar “Propostes per a captació i retenció de professionals a la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre” en l’enunciat del qual número 4 .- contractació, sol·licita:

4.3: Facilitats per la contractació de metges extracomunitaris (permís de treball i homologacions de títol d´especialista). Avaluar la capacitació professional de l´especialitat en centres de tercer nivell com a mesura temporal per aconseguir la seva incorporació immediata. Revisar el procés d´homologació.

4.4: Contractació de metges estrangers en origen (com es va fer fa uns 10 anys).

4.6 Facilitar la contractació dels MIR estrangers quan acabin la residència (els formin perquè després marxin del nostre país? Fem una inversó en formació i després no en podem treure cap rendiment). Per exemple, obligatorietat d´un mínim de 2 anys de treball després d’acabar l´especialitat en un centre ICS o SISCAT.

4.7: Implementar un procés d´habilitació perqué tots aquells especialistes que han treballat a la xarxa concertada/pública i que no van obtenir l’homologació del títol de la seva especialitat quedin acreditats. (Fa 10-15 anys es van anar a buscar professionals a l’estranger i, en alguns casos, van estar bastants anys treballant per al sistema públic; després, en determinades situacions se’ls va denegar l´homologació del títol i se’ls va haver de rescindir el contracte de manera que es van perdre especialistes molt vàlids).

Com demostra la proposta anterior aquest problema transcendeix als propis MET i es converteix en un greu escull dins del sistema públic de salut per a poder oferir una assistència adequada i de qualitat generant les conegudes interminables llistes d’espera.

Quines altres problemàtiques s’han detectat?

En el cas dels MET, com en tot emigrant, hi ha situacions socials i econòmiques que ens afecten i que el COMT ofereix servir de suport i referència per a facilitar al metge la seva completa integració, és el cas de:

-Orientacions financeres i bancàries per a obertures de comptes, finançament, hipoteques, adquisició de vehicles etc, amb bancs en els quals mantenim relacions comercials 

– Assessoria legal quant a contractes laborals, d’arrendaments, assegurances de responsabilitat, i declaracions d’hisenda.

– Crear una borsa de treball on els ocupadors puguin consultar l’oferta d’especialistes i metges generals avalats pel COMT, tant residents a Espanya com sol·licitants a l’estranger, amb la conseqüent orientació de tràmits i legalització per a evitar fraus i estafes comeses per ens comercials, que han proliferat en els últims anys.

– Promoció de places i beques de formació per a Especialistes o Residents MET que vulguin realitzar actualitzacions o Postgraus a Tarragona.

Vols formar part de la secció? Clica aquí

Quins beneficis pot obtenir un metge que vulgui formar part d’aquesta secció?

Com hem esmentat anteriorment, els col·legues que pertanyin o estiguin registrats en altres col·legis, però exerceixin majorment a Tarragona, seran exonerats de les quotes de trasllat així com del primer mes de quota col·legial, per a facilitar la seva integració.

Podran formar part del grup de treball que promou i sol·licita tots els objectius abans esmentats respecte a homologacions i avaluacions laborals i que seran desenvolupats dins del si i, amb tota l’assessoria i promoció del COMT, a diferència de realitzar-lo a títol personal.

Participar en la borsa de treball per a càrrecs a la província de Tarragona, que li permetin avaluar millores en les condicions laborals i socials en una regió privilegiada quant a qualitat de vida i treball.

Prendre part de projectes sanitaris, socials, econòmics i culturals propis i comuns de les nostres cultures i participar en Projectes d’Assistència Sanitàries en diferents països d’origen, com programes del COMT.

Es plantegen també treballar els aspectes formatius? 

Afirmatiu, per als MET és un aspecte prioritari la formació de professionals i especialistes que siguin multiplicadors d’avançaments i nous tractaments i conductes als nostres països d’origen, en molts caso països Llatinoamericans amb els qui ens uneixen forts llaços culturals i de germanor. Dins d’aquests projectes i en aquesta era digital, les videoconferències sobre temes Mèdics entre Col·legis i/o Societats científiques, constitueixen una eina de primer ordre en el suport de països en desenvolupament, així com en el maneig de patologies poc conegudes entre tots dos continents com són les malalties tropicals, infectocontagioses i, inclusivament, en especialitats com Gineco-Obstetrícia i Pediatria en les quals els països Llatinoamericans tenim una casuística molt superior als d’Europa.

La promoció en la formació de Sistemes de Salut en la qual Espanya té un dels llocs capdavanters en el món, trasplantament d’òrgans i tota la logística que comporta, Geriatria i atenció a l’adult major.

Tarragona compta amb excel·lent centres de tercer i quart nivell d’atenció mèdica (HJXXIII, HSJR, HTVC) i hospitals comarcals molt ben dotats per a formació de residents, així com una excel·lent universitat com ho constitueix la Universitat Rovira I Virgili, amb les seves diferents àrees de recerca.

Quin equip conforma la Secció de Metges Extracomunitaris?

La Secció MET del COMT està conformada per una Junta Directiva que integrem:

President: Evelio Blain Llanes

Vicepresident: Giovanni Maggiore

Secretària: Sheila Vázquez

Vocals:

Ayelien Remedi

Yolanda Carolina Paz

Daniel Rivera

Laura Reinoso

Conjuntament amb més de 20 MET fundadors de múltiples nacionalitats, generals, especialistes i MIR que conformen el tronc i branca del nostre equip i els nostres principals motivadors a l’èxit

És vital reconèixer el suport incondicional de la Junta de Govern del COMT, de totes les seves Gerències i Coordinacions, el seu personal Administratiu i empleats així com els seus assessors Juridics, i especialment als Drs Oscar Ros i Jaume Benages mentors i assessors permanents del nostre treball.

Vols formar part de la secció? Clica aquí