El passat 13 de gener la RESOLUCIÓ JUS/18/2020, per la qual s’atorguen les medalles d’honor per serveis excepcionals a la justícia i les mencions honorífiques en matèria de justícia a Catalunya, per a l’any 2019 va atorgar aquest guardó al Dr. Barbería.

Aquestes distincions s’atorguen amb la finalitat de fomentar i reconèixer les iniciatives, les actuacions, els estudis i les propostes que contribueixen a una justícia eficaç, àgil i eficient, capaç d’adaptar-se a les innovacions i a les necessitats de l’entorn social que les envolten.

Les medalles d’honor de la Generalitat per serveis excepcionals a la justícia es poden atorgar, de forma individual o col·lectiva, a les persones físiques relacionades professionalment amb la justícia que, en l’exercici de les seves funcions, destaquin marcadament pel seu esforç i dedicació en la realització d’actuacions d’especial rellevància. 

El Dr. Eneko Barbería Marcalain. Col·legiat 4304467 del COMT

Membre de la Comissió Deontològica del COMT des de juliol de 2014, el Dr. Barberia és metge forense des de 1999. Entre els anys 2006 i 2010 va ser subdirector de la Divisió de Barcelona Comarques de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, i des de 2013 ho és de la Divisió de Tarragona.

Des de 2014, és vocal electe del Comitè Cientificotècnic del Consell Mèdic Forense. Professor associat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili i membre de les juntes directives de la Societat Catalana de Medicina Legal i Toxicologia i de l’Associació Nacional de Metges Forenses, destaca la seva tasca en la coordinació per millorar la identificació i l’estadística de suïcidis en l’àmbit estatal.

Moltes felicitats!