A partir d’una única mostra de sang es podrà obtenir informació detallada de les alteracions metabòliques i inflamatòries relacionades amb la salut cardiovascular de les pacients

El Grup d’investigació Autoimmunitat, infecció i trombosi (GRAIIT) del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, adscrit a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) – URV com a grup consolidat, ha rebut una beca de 15.000 euros de la Sociedad Española d’Arterioesclerosis per desenvolupar un model predictiu, que aportarà una visió global de la salut cardiovascular de les pacients amb lupus, permetent la identificació i ràpida actuació en aquelles pacients amb un major risc de complicacions cardiovasculars, que passarien inadvertides utilitzant els factors de risc tradicionals. Això permetrà no només una reducció de la simptomatologia associada sinó que també una optimització dels recursos sanitaris.

Actualment, la informació científica publicada demostra l’existència d’un increment de morbimortalitat per malalties cardiovasculars en les pacients amb lupus, de la mateixa manera que en altres malalties autoimmunes. Tot i això, els professionals clínics encara no disposen d’eines avançades per valorar de la manera senzilla la salut cardiovascular de les pacients i poder prendre decisions terapèutiques i preventives. El desenvolupament d’una eina pronòstica que integri de forma senzilla totes les dades clíniques i analítiques associades a la salut cardiovascular de les pacients amb lupus (i altres malalties autoimmunes) és, per tant, una necessitat assistencial que pretén afrontar aquest projecte, que té com a objectiu desenvolupar un test pronòstic per malaltia cardiovascular en pacients amb lupus basat en la combinació de dos tecnologies disruptives que ja operen en el mercat clínic: la metabolòmica per Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) i la utilització d’eines d’aprenentatge automàtic.

Destacada_ModelPredicitiuLupus

En el desenvolupament del projecte, GRAIIT comptarà amb la col·laboració de BiosferTeslab, innovadora empresa biotecnològica creada com a spin-off de la Universitat Rovira i Virgili i l’IISPV i que va néixer en el camp del diagnòstic in vitro per prestar serveis analítics en l’estudi i el seguiment d’alteracions del metabolisme i el seu risc cardiovascular associat.

Concretament, amb una única mostra de sang es podrà obtenir informació detallada del perfil metabolòmic (lipoproteïnes, glicoproteïnes, metabòlits de baix pes molecular i extractes de famílies lipídiques) i detectar possibles alteracions metabòliques i inflamatòries relacionades amb la salut cardiovascular de les pacients. Tal com assenyala la Dra. Sandra Parra, metgessa del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i investigadora de l’estudi “d’aquesta manera es podrà incloure en la pràctica clínica diària una eina senzilla que permeti implantar tècniques de medicina d’alta precisió personalitzada, facilitant al facultatiu la presa de decisions i simplificant el seguiment de les pacients amb lupus i de la seva salut cardiovascular”.

Malatia crònica i complexa

Els pacients amb lupus (majoritàriament dones) han de conviure amb una malaltia crònica que acostuma a debutar en edat jove frustrant, en ocasions, un projecte de vida com la maternitat o una carrera professional plena. El seguiment i control adequat d’una pacient amb lupus comporta haver d’anar a múltiples visites i analítiques, així com haver de prendre de forma crònica tractaments immunosupressors dels quals alguns d’ells tenen efectes adversos. Tot i que l’esperança de vida de les pacients amb lupus ha millorat molt en les darreres dècades, el risc de mort prematura encara és molt més gran que el de la població general i entre les causes principals de mortalitat hi ha les malalties cardiovasculars.

La valoració de la salut cardiovascular en les pacients amb lupus és més complexa que la que es valora en la població general. De fet, les pacients amb lupus tenen més prevalença d’aquests factors de risc cardiovascular clàssics (hipertensió, dislipèmia, diabetis), i la pròpia malaltia comporta un estat inflamatori crònic que produeix un dany vascular “accelerat” responsable de l’increment de malalties cardiovasculars com pot ser un ictus, un infart o qualsevol altre fenomen trombòtic, i fins i tot demència vascular, i d’aquí la importància de desenvolupar models que ajudin a predir la salut cardiovascular de les pacients i facilitin la presa de decisions clíniques millorant la seva qualitat de vida.