CALENDARI DE PROVES SELECTIVES

Convocatòria 2017 per a biologia, infermeria, farmàcia, medicina, psicologia, química i radiofísica.

Termini de presentació d’instàncies Del 19 al 28 de Setembre de 2017, ambdós inclosos
Exhibició Relacions Provisionals d’Admesos A partir del 14 de Novembre de 2017
Exhibició Relacions Definitives d’Admesos A partir del 9 de Gener de 2018
Data de l’examen Dissabte 10 de Febrer de 2018
Exhibició de Plantilles de Resposta Correctes A partir del 13 de Febrer de 2018
Termini reclamacions a les Plantilles de Respostes correctes 14, 15 i 16 de Febrer de 2018
Reunió de les Comissions Qualificadores 28 de Febrer de 2018
Exhibició de les Relacions Provisionals de Resultats A partir del 6 de Març de 2018
Exhibició de les Relacions Definitives de Resultats A partir del 3 d’Abril de 2018
Actes d’Assignació de Places A partir del 17 d’Abril de 2018
Termini d’Incorporació 24 i 25 de Maig de 2018