• La llarga estada i l’hospitalització de dia dels serveis sociosanitaris passen a dependre del Catsalut, enlloc del Departament de Drets Socials, amb l’objectiu d’evitar processos administratius duplicats
  • Amb la integració del mòdul social a la tarifa sanitària, es deixarà de reclamar el copagament als usuaris de llarga estada i hospital de dia
  • El conseller Argimon destaca que “es redueixen les càrregues a uns pacients i familiars que viuen situacions greus i difícils”

El Parlament de Catalunya ha referendat avui el decret llei del Govern que estableix que l’atenció sociosanitària passi a ser gestionada íntegrament pel Departament de Salut. D’aquesta manera, els serveis de llarga estada i d’hospitalització de dia, que fins ara depenien del Departament de Drets Socials, passaran a ser gestionats pel Servei Català de la Salut (Catsalut), amb l’objectiu d’agilitzar el servei als usuaris i evitar que en facin copagament, ja que fins ara la llarga estada i l’hospital de dia estaven vinculats amb els serveis socials.

Es tracta d’un pas endavant”, ha destacat avui el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en la presentació del decret llei al Parlament, ja que, segons ha afegit, “es redueixen les càrregues a uns pacients i familiars que, atès el tipus de recurs de què estem parlant, viuen situacions greus i difícils”. Tal i com ha explicat el conseller, “en els pressupostos del 2022, ja s’ha consignat una partida per al finançament de la part que fins ara corresponia al mòdul social d’aquests serveis”.

Foto: Generalitat de Catalunya

L’atenció sociosanitària comprèn el conjunt de cures destinades a aquelles persones malaltes, generalment amb caràcter crònic, i persones amb discapacitat que, per les seves característiques especials, poden beneficiar-se de l’actuació simultània dels serveis sanitaris i socials per potenciar la seva autonomia, pal·liar les seves limitacions o sofriments i facilitar la seva reinserció social. Inclou l’atenció a les persones amb demència, l’atenció a les persones amb malaltia neurològica que pot cursar amb discapacitat, l’atenció a la gent gran i l’atenció a les persones amb malaltia avançada terminal i les cures pal·liatives.

Fins ara, la llarga estada i l’hospitalització de dia eren els serveis sociosanitaris que continuaven requerint el copagament per part de l’usuari, concretament el copagament del mòdul social.

Ara, tal i com ha explicat el conseller, “calia adaptar aquesta situació a la realitat actual, ja que tant el sistema sanitari com el social han evolucionat molt aquests anys”, a causa de l’envelliment de la població, la integració de la figura del treballador social als equips del Departament de Salut i el fet que la xarxa d’atenció sociosanitària està consolidada i està evolucionant cap a centres hospitalaris d’atenció intermèdia.

En aquests moments, l’objectiu del Govern és l’atenció integrada social i sanitària per donar resposta al conjunt de necessitats que tenen les persones en situació de cronicitat, vulnerabilitat o dependència”, ha explicat el conseller al Parlament. “A més, la pandèmia de la Covid-19 ha posat en rellevància el paper cabdal de l’àmbit sociosanitari en l’atenció a les persones fràgils, multimòrbides i majors de 70 anys”, ha afegit.

L’existència del mòdul social i del mòdul sanitari feia que un mateix servei requerís la gestió administrativa de dos departaments. Es duplicaven processos administratius a nivell d’elaboració de tarifes, de circuits de facturació i pagament. Això afectava el CatSalut, el Departament de Drets Socials i totes les entitats proveïdores.

Per tot això, el nou decret llei 25/2021, aprovat el 2 de novembre pel Govern i referendat avui pel Parlament, estableix l’eliminació del mòdul social i la integració del seu import al finançament de la tarifa dels serveis sociosanitaris que fa el CatSalut per garantir el correcte funcionament d’aquests serveis.