El Sistema d’eReceta Privada, impulsat pels Consell Generals de Metges, Dentistes, Podòlegs i Farmacèutics compleix dos anys d’existència

S’ha facilitat la dispensació fins a la data de prop d’un milió de medicaments a través del Sistema de eReceta Privada

El sistema desenvolupat està dissenyat per a garantir en tot moment la seguretat del pacient i la confidencialitat de les seves dades

Recentment s’ha incorporat al sistema la possibilitat de prescriure i dispensar estupefaents amb totes les garanties exigides per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes SanitariosEspaña se situa a l’avantguarda d’Europa en disposar de Recepta Electrònica tant en l’àmbit públic com privat

El Sistema espanyol de Recepta Electrònica Privada porta dos anys des de la seva posada en marxa. Un sistema impulsat i liderat pels Consells Generals de Metges, Dentistes, Podòlegs i Farmacèutics, els qui, a la fi de desembre de 2019, van subscriure un acord marc de col·laboració i van consensuar els estàndards mínims de les homologacions necessaris per a permetre la interoperabilitat i garantir la seguretat en l’accés i transmissió de la informació, així com la protecció de la confidencialitat i tots els requisits obligatoris per a les receptes mèdiques establerts en la normativa sanitària i, en definitiva, perquè qualsevol recepta electrònica prescrita en l’àmbit privat pogués ser dispensada en qualsevol farmàcia d’Espanya, amb garanties de seguretat per als pacients.

Transcorreguts dos anys d’existència, s’han dispensat ja fins avui prop d’un milió de medicaments a través del sistema d’eReceta Privada, donant cobertura i prestant un servei a 9,2 milions d’usuaris de la Sanitat Privada.

Per a Tomás Cobo, president del Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) la importància del Sistema de Recepta Electrònica Privada és fonamental “perquè ha suposat un pas de gegant pel que fa a la seguretat del pacient, el qual té la seguretat que qui li recepta el seu medicament és un professional col·legiat i habilitat per a l’exercici professional”. A més, destaca que aquest model, pioner a Europa, suposa també un indubtable avanç en la lluita contra el frau perquè la traçabilitat de l’eReceta impedeix la seva falsificació o duplicació. “Sens dubte, aquests dos anys han demostrat que el treball en equip i coordinat dels Consells Generals suposen una millora per als ciutadans i el sistema sanitari” – explica.

D’acord amb Óscar Castro, president del Consell General de Dentistes, “comptar amb un sistema de recepta electrònica comuna per a tot el sector de la sanitat privada a Espanya ha suposat un gran avanç per a les consultes d’Odontologia, no sols millorant la qualitat i eficiència del procés assistencial als ciutadans, també evitant l’intrusisme professional que tant afecta a la nostra professió, ja que la recepta electrònica privada permet identificar al professional preescriptor i la seva habilitació”.

En paraules d’Elena Carrascosa, presidenta del Consell General de Col·legis Oficials de Podòlegs, a nivell quantitatiu “els podòlegs comptem amb un nombre significativament menor de professionals; no obstant això, per als nostres companys és molt important estar en aquest grup de treball per a la implantació i seguiment d’aquest projecte el que permet donar a conèixer el paper preescriptor dels nostres professionals, moltes vegades desconegut”.

Per a Jesús Aguilar, president del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, la implantació de l’eReceta Privada és un cas d’èxit i entesa entre les professions sanitàries i les autoritats sanitàries, prioritzant la seguretat del pacient, alhora que es produeix un avanç més en l’Estratègia Digital de la Professió Farmacèutica. “Vam ser pioners en el desenvolupament de la recepta electrònica pública i el tornem a ser a nivell europeu amb la implantació d’aquest sistema electrònic de recepta privada”, afirma Jesús Aguilar.

Impacte de la pandèmia COVID19

En aquests dos anys, l’aparició del nou coronavirus i la pandèmia per COVID19 no va comportar cap aturada en la posada en marxa del sistema d’eReceta Privada sinó que, al contrari, va accelerar el seu desenvolupament davant la impossibilitat d’acudir a les consultes i la necessitat d’accedir a les prescripcions a través de mitjans electrònics. Tot això complint amb la normativa sanitària i garantint en tot moment les condicions de seguretat i confidencialitat tant dels pacients com dels professionals sanitaris involucrats.

Així mateix, el sistema d’eReceta Privada ha incorporat recentment com a novetat, la possibilitat de prescriure i dispensar estupefaents amb totes les garanties exigides per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i conforme a la legislació vigent en matèria de prescripció i dispensació de medicaments estupefaents (Reial decret 1675/2012, de 14 de desembre)

Actualment, el Sistema de Recepta Electrònica Privada compta amb un total de nou sistemes i repositoris de prescripció homologats i està obert a qualsevol altra empresa que sol·liciti homologar els seus sistemes de prescripció i repositoris de prescripció conforme als estàndards mínims establerts per a salvaguardar el compliment de la normativa sanitària. En concret, estan homologades les següents entitats: Xip Card/Redsys Salut; Digital Prescription Services SA (*REMPe); Docline; Grup Hospitalari Quirónsalud; HM Hospitals; iDoctus; Medigest; Open Healthcare i Sanitas.