Al sector públic s’han destinat 5.909 places de formació, distribuïdes per comunitats autònomes en els centres i unitats docents.

Mentre, al sector privat li han correspost 68 places en centres docents de titularitat privada, de les quals 24 s’adjudicaran per igual procediment que les del sector públic i 44 es podran adjudicar als seleccionats en aquestes proves selectives que hagin obtingut un nombre d’ordre igual o menor al total de les places convocades per a aquesta titulació en el grup integrat per les places que s’adjudiquen pel sistema públic, sempre que presentin en el moment de sol·licitar la seva assignació, la conformitat expressa del centre i hagin obtingut puntuació suficient en l’exercici per accedir a plaça en formació.

L’examen es durà a terme el proper 31 de gener, segons l’estipulat. El termini per a la presentació de sol·licituds romandrà obert entre els dies 24 de setembre al 3 d’octubre.

Calendari de les proves selectives 2014/2015

-Termini de presentació de sol·licituds: Del dia 24 de setembre al 3 d’octubre de 2014.

-Exhibició de les relacions provisionals d’admesos: A partir del dia 17 de novembre de 2014.

-Exhibició de les relacions definitives d’admesos: A partir del dia 9 de gener de 2015.

-Data de l’exercici: Dissabte, dia 31 de gener de 2015.

-Exhibició de les plantilles de respostes correctes: A partir del dia 9 de febrer de 2015.

-Termini de reclamacions a les plantilles de respostes correctes: Dies 10,11 i 12 de febrer de 2015.

-Reunió de les Comissions Qualificadores per resoldre les reclamacions presentades: Dia 24 de febrer de 2015.

-Exhibició de les relacions provisionals de resultats: A partir del dia 27 de febrer de 2015.

-Exhibició de les relacions definitives de resultats: A partir del dia 24 de març de 2015.

-Actes d’assignació de places: A partir del dia 9 d’abril de 2015. Conforme al calendari que aprovarà la Direcció general d’Ordenació Professional.

-Termini possessori per a incorporació: Dies 20 i 21 de maig de 2015, tots dos inclosos.