Segons manifesta el vocal d’administracions públiques del COMT, Dr. Alejandro Moreno, “el Dr. Duran va comentar que donada la circumstància que l’actual conseller no és coneixedor de les característiques professionals dels APD, seria convenient fer-li arribar les nostres peculiaritats pels representants dels quatre col·legis i del Sindicat de Metges, en una visita concertada amb la Conselleria pels nostres representants principals, com el President del Consell de Metges, i/o presidents provincials i SMC”, afirma. D’aquesta manera, “demanar-li que abans de prendre alguna decisió vers el nostre col·lectiu ens ho faci saber i ho consulti”, va afegir. Es va proposar anar fent un document per presentar al conseller, amb punts a exposar davant la Conselleria. Es convocarà una nova trobada dies abans de la reunió amb el nou Conseller.

A la reunió van assistir-hi els col·legiats de Tarragona Dr. Duran, Dr. Medina, Dr. Solé i Dr. Moreno.