Els metges i metgesses que s’incorporin al sistema sanitari català com a reforç per fer front a l’emergència sanitària causada per la COVID-19 tindran cobertura gratuïta de Responsabilitat Civil Professional (RCP) mentre duri la vigència del Real Decreto 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. A més de la col·legiació express que han ofert els quatre col·legis catalans als metges que es trobin sense activitat , metges que recentment han superat les proves MIR o bé estan preparant les proves MIR, la companyia Sham, mútua asseguradora amb qui el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) té contractada la cobertura per RCP, ha anunciat que oferirà cobertura gratuïta a tots aquests professionals de reforç.

Podran beneficiar-se d’aquesta cobertura tots els professionals que s’incorporin als centres sanitaris que, sota la coordinació del sistema públic de salut, fan front a la crisi sanitària. La cobertura serà temporal des del moment de la incorporació del professional assegurat al col·legi corresponent fins a la finalització de la situació d’ alarma que preveu el Real Decreto. En concret, quedaran cobertes aquelles possibles reclamacions de tercers presentades contra el professional assegurat, conforme a les condicions específicament establertes a la pòlissa de Sham. 

En aquest formulari, es pot tramitar l’alta de la pòlissa temporal i gratuïta de RCP