L’objectiu del treball és obtenir una radiografia de la situació de l’ocupació en tot el sector mèdic. En opinió del doctor Gorría, “els resultats obtinguts, que mostren el que ja temíem constitueixen una veu d’alarma en l’àmbit de la professió mèdica”.

 

L’estudi, basat en 9.763 enquestes de metges col·legiats de 49 províncies diferents, revela que el 90,4 per cent dels enquestats (8.827 metges) treballen en l’actualitat, mentre un 9,3 per cent (904) no tenen treball.

 

El 41,9 per cent dels enquestats amb ocupació no tenen plaça en propietat, dels quals el 67,3 per cent treballa en el Sistema Nacional de Salut (SNS), i un 39,6 per cent en el sistema privat. Així mateix, un 25,5 per cent dels quals treballen en el SNS porten entre 6 i 10 anys sense tenir plaça; un 19,2 per cent, entre 11 i 20 anys; i un 6,7 per cent, més de 20 anys sense ella. Dins d’aquest grup de metges sense plaça en propietat en el SNS (2.755), més del 40 per cent posseeix un contracte precari d’una durada menor a sis mesos, segons aquest estudi.

 

D’altra banda, d’aquells professionals que treballen en el sistema privat per compte aliè i no disposen de plaça en propietat en el SNS, un 12,4 per cent té contractes de menys de sis mesos, enfront del 40 per cent del SNS.

 

Una altra dada que revela l’estudi és que dels enquestats aturats (533), el 91,3 per cent està buscant treball i el 23,5 per cent no està apuntat a l’atur. Al seu torn s’observa que un 30 per cent dels aturats porta més de sis mesos sense treballar, dels quals, un 15 per cent porta més d’un any sense ocupació.

 

Segons l’opinió dels metges consultats, tant l’estabilitat laboral com la retribució dels metges són els aspectes que més han empitjorat en l’àmbit de la professió mèdica en els últims anys. Per aquest motiu iniciatives engegades per l’OMC com l’Oficina de Promoció d’Ocupació Mèdica (OPEM), en funcionament des del passat mes de febrer, siguin considerades per més del 50 per cent dels enquestats com “una iniciativa molt bona i bona”.

 

Pel que fa a un altre dels aspectes analitzats en aquest estudi, com és el de la formació mèdica continuada, es reflecteix que el 67,6 per cent dels enquestats està realitzant un curs en la actualitat o ho ha fet fa menys d’un any.

 

El 56,3 per cent realitza la seva formació continuada amb les Societats Científiques, un 36,1 per cent en el seu centre de treball, i un 20,4 per cent en l’OMC. Pel que fa a la qualitat de la formació rebuda, l’oferta per la corporació mèdica se situa en el segon lloc, segons el 40,8 per cent dels enquestats,  situant-se només darrere de les Societats Científiques.

 

D’altra banda, la importància donada per la col·legiació a les funcions atribuïdes a l’OMC és molt alta, sent la més important que s’atribueix la de regular i vigilar l’ètica i la deontologia, seguida de la defensa dels interessos professionals.

 

En l’estudi s’ha manejat un total de 9.763 enquestes, respostes a través d’una plataforma on-line. El 96 per cent dels enquestats són de nacionalitat espanyola, la majoria, metges de família i pediatres. A més, un 30 per cent són menors de 40 anys.

 

El primer mostreig es va dur a terme durant els passats mesos de maig i juny, i està previst un segon en el proper mes d’octubre. D’aquesta forma es podrà observar la dinàmica experimentada al llarg de 2014. Les conclusions definitives de l’enquesta es donaran a conèixer a l’III Congrés de la Professió Mèdica que se celebrarà a Madrid el proper mes de novembre.