Durant l’any passat, es van produir un total de 145 agressions sent les metgesses les més perjudicades amb 110 casos denunciats. L’Atenció Primària és l’àmbit de treball on s’han produït el major nombre d’agressions. El web del COMT disposa d’un apartat on qualsevol metge pot denunciar una agressió.

2021 ha estat un any on les agressions a metges han patit un augment preocupant. Mentre que al 2020 se’n van produir 57, l’any passat la xifra va incrementar-se de manera important situant-se en 145, cosa que suposa un increment del 154%.

Per sexes, les metgesses són les que van patir un major nombre d’agressions; 110 en total enfront de les 35 a metges. Si ho comparem amb 2020, quan 36 metgesses i 21 metges van ser agredits, l’increment percentual és alarmant: 205% en dones i 66% en metges.

En referència a l’àmbit de treball on s’han produït, l’Atenció Primària és on s’han detectat el major nombre d’agressions (28 a metges i 64 a metgesses). En segon lloc, es trobaria l’Àmbit Hospitalari, amb un total de 41 (36 a metgesses i 5 a metges), les Urgències dels hospitals i de l’Atenció Primària es van produir 8 i, finalment, en altres àmbits es van registrar 4 agressions.

Pel que fa al tipus d’agressions, les amenaces i les coaccions han estat el tipus d’agressió més denunciada amb un total de 82, 64 d’elles patides per metgesses. S’han recollit 54 insults o vexacions, 15 a metges i 39 a metgesses i s’han produït 14 agressions amb lesions  (12 patides per metgesses i 2 per metges). 

En relació a les franges d’edat, els metges entre 36 i 55 anys són els que més agressions han patit. Destaca la franja de 46 a 55 anys, on s’han documentat 39 casos en metgesses i 16 en metges.

Des del Col·legi de Metges de Tarragona volem recordar que si has estat víctima d’una agressió, tens un apartat dins del web del COMT per a denunciar-ho. En aquest espai web trobaràs un formulari que cal omplir amb la informació pertinent i ens posarem en contacte amb tu. El COMT t’assignarà un lletrat per formalitzar la denúncia o, si s’escau, personar-se en el procediment judicial, assistint-hi fins a la finalització del procés amb sentència ferma.

La situació a la resta de l’Estat

La informació que han facilitat els 52 Col·legis Oficials de Metges de tot l’Estat també mostra un increment important. En total, s’han notificat 171 casos més que l’any anterior fent que el total d’agressions sigui de 612 (48% amenaces i 13% lesions). Catalunya és la comunitat on s’han registrat el nombre més gran de casos, 210, seguit d’Andalusia  amb 135.

D’aquests 612, 377 van agressions a metgesses, el que suposa un 62% del total i per àmbits de treball, l’Atenció Primària va acumular més de la meitat de les agressions (51,1%). L’Observatori Nacional de les Agressions del CGCOM ha registrat des de 2011, 5649 agressions.

*La diferència amb d’altres províncies pel que fa a l’elevat nombre de les xifres recollides, és fruit d’una gran coordinació entre els Proveïdors, els Serveis de prevenció de riscos laborals de la província i el Col·legi de Metges. Aquest fet permet poder tenir un major coneixement de les agressions que es produeixen dins de tot l’àmbit sanitari del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.