Es ven colposcopi i material mèdic ginecològic divers

Interessats trucar a: 

      690 836 416 Sra. Maria Luisa