S’ha d’incentivar als professionals sanitaris? Quin tipus d’incentius són acceptables? El Comitè de Bioètica d’Aragó ha elaborat una declaració arran de les consultes realitzades per part de dos Comitès d’Ètica Assistencial (CEA) sobre els incentius econòmics que poden rebre els metges d’Atenció Primària en l’apartat corresponent al pacte de farmàcia.

Els professionals han conclòs que els incentius només es justifiquen si tenen com a objectiu primordial la salut del pacient, mitjançant la promoció de la qualitat assistencial i l’eficiència dels recursos. A més, el Comitè també afirma en el document que els incentius directes a l’estalvi no són èticament acceptables i que els responsables de les institucions sanitàries han de desenvolupar, prioritàriament, models d’incentivació no econòmica.

Per a llegir el document complert, premeu aquí.