Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

FACULTATIU/VA ESPECIALISTA A LA UNITAT DE CURES PAL·LIATIVES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Hospital de Sant Pau (BARCELONA)

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

Requisits:
 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
 Títol d’especialista en Oncologia Mèdica
 Màster en Cures Pal·liatives
 Experiència mínima de cinc anys com especialista en l’àmbit hospitalari

Es valorarà:
 Experiència en formació i recerca
 Coneixements d’anglès oral i escrit
 Competències:
• Treball en equip
• Comunicació interpersonal
• Servei i orientació a l’usuari/ària

Condicions - Condiciones

 Categoria: Adjunt/a
 Contractació indefinida a temps complet
 Horari de treball segons planificació
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.