Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN CIRURGIA CARDIOVASCULAR

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
 Títol d’especialista en Cirurgia Cardiovascular.
 Experiència com a cirurgià responsable en cirurgia cardíaca de l’adult.
 El CV ha d’incloure una descripció detallada de l’activitat quirúrgica postresidència.

Condicions - Condiciones

 Categoria: Adjunt/a.
 Contractació indefinida a temps complet.
 Horari de treball segons planificació.
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital
per al personal facultatiu.