Del 23 al 24 d’octubre de 2019
Sala d’actes – planta 10 Àrea General
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Passeig Vall d’Hebron, 119-129

 

La formació comptarà amb ponències sobre:

  • Fisiopatologia de l’alteració del creixement en la malaltia renal crònica en pediatria. implicacions clíniques
  • Tractament actual de l’acidosi tubular renal distal. Benefici i limitacions
  • Actualització en raquitisme hipofosfatémico. Recomanacions per al seguiment del raquitisme XLH
  • Diagnòstic i maneig de l’emergència hipertensiva en pediatria

 

Podeu consultar aquí el programa científic del curs i realitzar la inscripció online:
www.aulavhebron.net/aula/index.php?go=info_cursos&curso=238&idioma=ca