Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Lucia Galdón

Email

lgaldon@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

673763066

Especialitat - Especialidad

Geriatría

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedes

Funcions - Funciones

• Valorar i millorar l’estat de salut dels seus pacients d’edats avançades.

• Atenció a persones gran en les àrees de convalescència, llarga estada, cures pal·liatives, subaguts, mitja estada i psicogeriatria, entre altres.

Requisits - Requisitos

• Títol d’especialista en geriatria via MIR o en procés d’homologació.

Condicions - Condiciones

S’ofereix:

• Contracte indefinit

• Jornada completa

• Horari de demà més una trigui

• Salari segons conveni SISCAT