Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Pius Hospital de Valls

CIF:
A43233618

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Sra. Trini Arco

Email:
tarco@piushospital.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
977609162

Especialitat – Especialidad:
GERIATRIA , MI o MFiC

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Valls

Funcions – Funciones:
– 1 lloc de treball fixe al 100% de la jornada màxima ordinària de metge/essa pel servei de Geriatria i UFISS
– Hores planificades: 100%
– Incorporació: Immediata

Requisits – Requisitos:
Títol de metge/essa especialista en Geriatria, M. Interna o MFiC

Condicions – Condiciones:
Condicions establertes en el II Conveni del SISCAT