Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Consorci Hospitalari de Vic

CIF:
Q5856102H

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Elisabet Font Sarmiento

Email:
seleccio@chv.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
936939262

Especialitat – Especialidad:
Ginecologia i Obstetrícia

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Vic

Funcions – Funciones:
Funcions propies de l'especialitat en l'àmbit sanitari.

Requisits – Requisitos:
-Titulació d'especialista preferentment via M.I.R.
-Perfil competencial en Treball en equip, comunicació i empatia, orientació a Resultats, presa de decisions i adaptació al cambi i flexibilitat

Condicions – Condiciones:
Contractació pel període d'un any amb possibilitats de Continuïtat.
Dedicació completa en jornada ordinària + atenció continuada (Guàrdies).
Retribucions Fixa mes variable per Objectius, segons conveni SISCAT
Responsabilitat docent a la rotació de MIR s, d'acordar amb programa acreditat.
Línies obertes de Col·laboració amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina per l'Exercici docent.
Recerca amb Finançament público i privat.
Formació continuada.
Possibilitat de realitzar activitat mutual i privada addicional.

Ës valorarà:

La formació específica assolida durante la residència.
Experiència professional en context hospitalari.
Aspectes a àrea de transferència de l'coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació
Coneixement de l'idioma anglès (certificació).