22 i 23 de novembre de 2019
Escuela Andaluza de Salud Pública

 

El consum d’alcohol durante l’embaràs ocasiona malformacions físiques, Retard en el Creixement, problemes de conducta i dificultats d’aprenentatge. Els Efectes de la son irreversibles. A Europa, afecta el 2% dels nens. Segons un recent estudi realitzat a Catalunya, el TEAF afecta més del 50% de nens / es Adoptats en països de l’Est.

Aúnque no hi ha un únic patró d’afectació, les principals funcions danyades són: l’aprenentatge, l’atenció, la capacitat de raonament, la intel·ligència general, la comunicació, la memòria, les funcions executives, les Habilitats sensorials i les Habilitats socials i adaptatives.

Els aspectes clau per Ajudar els menors amb TEAF, a més d’un diagnòstic precoç i d’intervencions professionals són:

  1. la comprensió de la patologia a nivell familiar i la formulació d’expectatives realista.
  2. la criança en un entorn d’empatia, seguretat i afecte
  3. la utilització a casa d’estratègies educatives Específiques i el desarrollo de rutines.

Sobre Totes aquestes Qüestions gira les ponències i tallers de la Conferència, dirigides a professionals de diferents Àmbits relacionats amb la salut, educació, donar suport social i en les pròpies famílies i associacions.

 

  Podeu consultar aquí el programa de la conferència