30 de març de 2020
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

 

Objectius educacionals:

  • Tenir uns conceptes bàsics sobre els limfòcits B i les cèl·lules plasmàtiques, que serveixin per interpretar els resultats de les proves de laboratori que estudien aquestes cèl·lules.
  • Conèixer els principals fàrmacs biològics que actuen sobre les cèl·lules de l’llinatge B i cèl·lula plasmàtica i la seva manera d’acció.
  • Ser conscient de les eines que permeten un ús eficient dels fàrmacs biològics que actuen sobre les cèl·lules B.
  • Relacionar les infeccions associades als tractaments depletivos de cèl·lules de l’llinatge B amb un dèficit de la producció d’anticossos
  • Saber detectar i atendre els pacients amb dèficits secundaris de la producció d’immunoglobulines mitjançant el disseny de protocols i circuits

S’ha sol·licitat acreditació a Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comissió de Formació Continuada de el Sistema Nacional de Salut.

 

Informació del curs