El Consell General de Col·legis Oficials de Metges convoca la II edició dels Premis Metges i Pacients a les millors iniciatives de professionals, institucions i associacions dins l’àmbit de la salut i el sociosanitari des d’una perspectiva de la comunicació.

L’objectiu d’aquests premis és reconèixer la tasca de professionals, organitzacions sanitàries i associacions de pacients que, a través del seu treball i la seva manera de comunicar-ho, han influït de manera positiva en la prevenció de la salut, l’assistència sanitària, l’ajuda a els més desfavorits i en la conscienciació i sensibilització ciutadana en temes sociosanitaris.

Els Premis Metges i Pacients es distribueixen en vuit categories

I. Personalitat destacada en l’àmbit sanitari: Aquesta categoria reconeix la tasca d’un professional que, a través de la seva trajectòria, sigui un referent en l’exercici de la Medicina, l’avenç científic, la bona pràctica clínica i contribueixi de manera rellevant en la millora de l’assistència sanitària i en la promoció de la salut.

II. Tasca d’una institució / Organització Sanitària: Aquesta categoria reconeix la tasca d’una institució o organització que hagi contribuït d’una manera destacada a la millora de l’assistència sanitària, al foment de la salut de la població ia traslladar a la societat els valors de la Medicina i de la professió mèdica.

III. Tasca d’una Associació de Pacients: Aquesta categoria reconeix la tasca d’una associació de pacients que mitjançant el seu treball i accions hagi aconseguit traslladar a l’opinió pública i responsables polítics, les seves demandes i/o reivindicacions i conscienciar la societat en general sobre la seva situació i necessitats.

IV. Millor Divulgador/a: Aquest apartat reconeix la capacitat i habilitat d’un professional per divulgar i apropar a la població en general i, especialment, als pacients missatges relacionats amb la sanitat, orientats a promoure la salut pública, oferir informació veraç i contrastada i potenciar la imatge de la professió mèdica a través de qualsevol via de comunicació.

V. Millor Tasca Humanitària: Aquest reconeixement posa en valor aquelles accions o organitzacions que mitjançant els valors essencials de la Medicina contribueixen d’una manera altruista a fomentar la salut dels més desfavorits, la solidaritat entre persones i pobles i la defensa dels Drets Humans.

VI. Campanya en Xarxes Socials de Divulgació en Salut: L’objectiu d’aquesta categoria és reconèixer l’originalitat, difusió i abast de les accions de comunicació creades, adaptades i difoses en el llenguatge i característiques de les Xarxes Socials que continguin un missatge social, solidari o de foment de la salut.

VII. Millor Acció Social: Aquest reconeixement vol posar en valor aquelles accions d’institucions, organitzacions o entitats que contribueixen a la cohesió, la igualtat de drets i la justícia social, especialment, en matèria de salut.

VIII. Iniciativa de Conscienciació i Sensibilització en temes de Salut: Aquest reconeixement té per objecte ressaltar iniciatives que, d’una manera especial i rellevant, contribueixin a sensibilitzar o conscienciar sobre un col·lectiu vulnerable, una malaltia o una emergència social o humanitària, a través de qualsevol via de comunicació.

Terminis i candidatures

La corporació ja ha obert el termini per presentar les candidatures que finalitzarà el proper 30 de juny de 2019. Els formularis d’inscripció (adjunt a la notícia al costat de les bases dels guardons) s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça premiosmedicosypacientes@CGCOM.es indicant en l’assumpte Premis Metges i Pacients 2019. Podran presentar candidatura als Premis Metges i Pacients 2019, en totes les categories qualsevol persona, institució o entitat pública o privada relacionada o no amb l’àmbit de la salut i el sociosanitari.

 

Formulari II Premis MyP 2019  

Bases II Premis MyP 2019