El Govern català anunciava la setmana passada que els treballadors públics i de centres concertats percebrien aquest mes de març els primers 44 dies de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012. El personal que actualment no treballa a l’Administració de la Generalitat ha de sol·licitar l’abonament d’aquesta quantitat a través d’aquesta sol·licitud, en el termini de tres mesos des de la data de publicació de l’acord de la Generalitat de Catalunya, és a dir, fins al 10 de juny de 2015.

En cas de defunció de la persona que prestava serveis per a la Administració a la data de meritació de la paga extraordinària, i d’acord amb la normativa civil d’aplicació, seran els seus hereus els que estiguin legitimats per presentar aquesta sol·licitud.