A la darrera reunió del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya del mes de març van ser aprovades les primes per a l’exercici 2018 de la pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Civil Professional del model 2017-2021, subscrit amb la companyia d’assegurances SHAM, que resulten les següents:

 

2018 A B C
1r trimestre 98,00 euros 78, 00 euros 10,00 euros
2n trimestre 103,00 euros 81,98 euros 10,50 euros
3r trimestre 108,00 euros 85,96 euros 11,00 euros
4t trimestre 113 euros 89,94 euros 11,50 euros

 

A: Quota estàndard

B: MIR/ MFiC/ Pediatria (que únicament treballin per l’SCS)

C: Col·legiats sense exercici, honorífics i hereus